Καλωσορίσατε στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής

Καλωσορίσατε στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ), το πρώτο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου που φιλοδοξεί και στοχεύει να αναπτύξει πρωτοποριακή έρευνα στις κληρονομικές ασθένειες που υπάρχουν κυρίως ανάμεσα στον Κυπριακό πληθυσμό και να προσφέρει καλύτερες προοπτικές διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Το ΚΕΜΙ δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Πανεπιστημίου μετά από επιτυχία στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης για την ερευνητική πρόταση Στρατηγικού Έργου Υποδομής με τίτλο: Δημιουργία Βιοτράπεζας για Νεφρικές Παθήσεις και Υποδομής για Ανάπτυξη Γενωμικής και Πρωτεομικής Έρευνας (ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗ ΙΙ/0308/24), από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Οι τομείς δραστηριότητας του ΚΕΜΙ είναι οι ακόλουθοι:

  1. Δημιουργία Εθνικής Βιοτράπεζας: Iδρύθηκε και λειτουργήσει η πρώτη Εθνική Βιοτράπεζα για συλλογή βιολογικού υλικού και αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων από άτομα εθελοντές ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, γλώσσας, εθνικής καταγωγής ή κοινοτικής μειονότητας. Η Βιοτράπεζα εστιάζει σε κληρονομικές ασθένειες και ασθένειες με γενετική συνιστώσα.
  2. Έρευνα στην ανθρώπινη ιατρική γενετική καθώς και γενωμική/πρωτεομική: Με τη χρήση του υλικού της Βιοτράπεζας θα αναπτυχθούν ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των κληρονομικών ασθενειών ή ασθενειών όπου η γενετική συνιστώσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των συμπτωμάτων (πχ χρόνια νεφρική νόσος, στεφανιαία νόσος, διαβήτης, διαβητική νεφροπάθεια). Απώτερος στόχος είναι η ενδελεχής διερεύνηση της γενετικής κληρονομιάς των Κυπρίων. Επίσης, παράλληλος στόχος είναι η ταυτοποίηση βιοδεικτών στα ούρα (π.χ. πεπτίδια ή miRNA) ως πρώιμων σημείων για την ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου.
  3. Ανάπτυξη και προσφορά υπηρεσιών μοριακής διαγνωστικής: Μέσα από την έρευνα έχουν εντοπισθεί πολλοί και αναμένεται να εντοπισθούν ακόμη περισσότεορι γενετικοί παράγοντες και μεταλλάξεις στο DNA, που ευθύνονται για την ανάπτυξη και κληρονόμηση πολλών ασθενειών, τόσο μονογενετικών όσο και πολυπαραγοντικών. Η ταυτοποίηση τέτοιων μεταλλάξεων θα διευκολύνει τα μέγιστα την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών αυτών.

Το ΚΕΜΙ φιλοδοξεί να καταστεί εκκολαπτήριο νέων ιδεών και ερευνητικών προγραμμάτων που προάγουν τους στόχους του και προσκαλεί οποιονδήποτε νέο ή έμπειρο ερευνητή να συνεργασθεί με τους επιστήμονές του προς απώτερο όφελος του Κύπριου πολίτη και της επιστήμης.

Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας
Συντονιστής Προγράμματος
Διευθυντής, Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής