Το ΠΑΚΕΠΕ από την έναρξη των εργασιών του έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μέχρι σήμερα τα παρακάτω έργα:

 

 

ESS LOGO Το ΠΑΚΕΠΕ έχει αναλάβει την διεξαγωγή της Ευρωπαικής Κοινωνική Έρευνα, Γύρος 10, 2020/2021.  Η έρευνα πραγματοποιείται  σε παγκύπρια κλίμακα και η συλλογή των δεδομένων θα γίνει μεταξύ Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2021. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey - ESS) είναι μια επιστημονική συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται από το 2002 ανά διετία σε όλη την Ευρώπη και μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς των πολιτών σε μια σειρά από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά θέματα σε περισσότερες από 30χώρες. Η Κύπρος συμμετέχει στην έρευνα αυτή από το 2006. H έρευνα στην Κύπρο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ).  Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελία της ESS http://www.europeansocialsurvey.org/
Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας,
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε  αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο (Ιούλιο – Αύγουστο 2020):   «Νεολαία και πολιτική σε παρατεταμένες συγκρούσεις: Μια συγκριτική προσέγγιση για την ελπίδα για διευθέτηση και επιστροφή των εκτοπισμένων».  Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

 CAN LOGO

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘Κατανόηση συμπεριφορών σχετικά με τυχερά παιχνίδια στη Κύπρο’(Understanding Gambling Behaviour in Cyprus) διεξάχθηκε τηλεφωνική έρευνα στο γενικό πληθυσμό. Κύριος στόχος του  προγράμματος είναι να διερευνήσει τις συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη χρήση τυχερών παιχνιδιών ανάμεσα στους Κυπρίους. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Εθνική Αρχή  Στοιχημάτων Κύπρου.

Logotupo.ELL.Pantone.Grafeio Panepistimiakis Anaptixis kai Apofoitwn

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας:«Συστηματική ενημέρωση στοιχείων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου» .  Η έρευνα σκοπό έχει να ενημερώσει το Ίδρυμα για τη πορεία των αποφοίτων του κυρίως σε ότι αφορά την επαγγελματική, ακαδημαϊκή, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση τους και να διατηρήσει την επαφή μεταξύ ΠΚ και αποφοίτων ζωντανή, αμφίδρομη και συνεχόμενη. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Ιατρική Σχολή                           Πανεπιστημίου Κύπρου                 Υπουργείο Υγείας

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας: Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης ασθενών  των Κυπριακών Νοσοκομείων (Κυπριακού Νοσηλευτικού Συστήματος)

 Post Office Logo 1 copy  Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε  αντιπροσοπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο:   Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το έτος 2019
Kent university

Cypriot Diaspora Opinion poll & Cyprus population Field Survey: “Perceptions on possible scenarios regarding the solution of the Cyprus problem” 

     UNHCR
 "Αντιλήψεις των Κυπρίων σχετικά με Πρόσφυγες και Μετανάστες¨
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο (UNHCR) ανέθεσε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου  να διεξαγάγει έρευνα γνώμης σχετικά με τις αντιλήψεις των Κυπρίων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η έρευνα – η οποία διεξήχθη τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα - εξέτασε τις αντιλήψεις των Κυπρίων σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ζουν στην Κύπρο, τις σχέσεις τους με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες  και τη στάση τους όσον αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων. Δείτε εδώ την αναφορά αποτελεσμάτων.
 
ESS LOGO
Το Κέντρο έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την Ευρωπαική Κοινωνική Έρευνα, Γύρος 9.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παγκύπρια κλίμακα και η συλλογή των δεδομένων έγινε μεταξύ Οκτωβρίου 2018 με Απρίλιο 2019. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey - ESS) είναι μια επιστημονική συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται από το 2002 ανά διετία σε όλη την Ευρώπη και μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς των πολιτών σε μια σειρά από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά θέματα σε περισσότερες από 30χώρες. Η Κύπρος συμμετέχει στην έρευνα αυτή από το 2006. H έρευνα στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ).  Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελία της ESS http://www.europeansocialsurvey.org/
Post Office Logo 1 copy
 
Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε  αντιπροσοπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο:   Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το έτος 2018
Post Office Logo 1 copy

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε  αντιπροσοπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο:   Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το έτος 2017

                  SeeD LOGO Διοργάνωση ομάδων εστιασμένων συζητήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
KOGEE LOGO

Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς καλές πρακτικές στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Kent university Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο σχετικά με θέματα που αφορούν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό.

 

         FES Logo 24mm

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τις αναπαραστάσεις των φοιτητών σχετικά με το Κυπριακό πρόβλημα.
ASK logo

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου «Υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ" του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Για πρόσβαση στις παρουσιάσεις και χαιρετισμούς   της  διάσκεψης τύπου στα πλαίσια της 4ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ που διοργάνωσε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου , πατήστε  εδώ.

LOGO UCY Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο σχετικά με θέματα που αφορούν την Κυπριακή επικαιρότητα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη τη Κύπρο σχετικά με τις διομαδικές σχέσεις Ελληνοκυπρίων – Τουρκοκυπρίων σε συνεργασία με την Dr. Daniella Donno Panayides, Associate Professor, Department of Political Science, University of Pittsburgh.

ASK logo Διεξαγωγή έρευνας μυστικών επισκέψεων στα πλαίσια του προγράμματος «Διαθέτω Υπεύθυνα – 17 – Ζητώ Ταυτότητα» αναφορικά με το επίπεδο συμμόρφωσης πωλητών αλκοολούχων ποτών και εκπαίδευσης τους σχετικά με την αγορά και χρήση αλκοόλ από ανήλικους.
worldvision-logo Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Εκπαίδευση Συνεργατών της World Vision στη Xρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων συλλογής, αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων
worldvision-logo Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης 'Child Well-Being Summary'
                 SeeD LOGO

 

Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου (χορήγηση ερωτηματολογίου μέσω προσωπικών συνεντεύξεων) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα

 

worldvision-logo Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος: "Mapping and Evaluation of the Impact of Programs and Projects operated in the field of Health in the Middle East eastern Europe region (MEER)"

Department of Social and Political Science gr

 Διεξαγωγή Τηλεφωνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σε όλη τη Κύπρο  σχετικά με τις Στάσεις απέναντι στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση                                                                 

 

SOS PAKEPE gr