Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι διαθέσιμα προς πώληση (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει).
 
Συγγραφέας: Αντρέας Κ. Φυλακτού
 
O Αντρέας Κ. Φυλακτού με το βιβλίο του Ο Εμπειρίκος συνομιλεί με τον Σικελιανό. Συμβολή στη μελέτη των πηγών και της ποιητικής του Ανδρέα Εμπειρίκου, μελετάει τις λογοτεχνικές σχέσεις των δυο μεγάλων ποιητών όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα στο έργο τους.
 
Συγγραφέας: Μανόλης Κούμας
 
Στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και υπό την επήρεια του σοκ αυτός προκάλεσε στη διεθνή και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, επικράτησε η άποψη ότι οι ανεξέλεγκτες κούρσες εξοπλισμών [όπως αυτή που είχε προηγηθεί του 1914] αποτελούν βασικό αίτιο των πολεμικών συγκρούσεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο επανάληψης μιας νέας παγκόσμιας σύρραξης, η διεθνής κοινότητα στράφηκε στη λύση του αφοπλισμού. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση κινήθηκε και η Κοινωνία των Εθνών, οικουμενικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919-20 με σκοπό την παγίωση της διεθνούς ειρήνης. Η αποτυχία της, όμως, να προχωρήσει την οργάνωση του διεθνούς αφοπλισμού και να αποτρέψει τον επανεξοπλισμό της ναζιστικής Γερμανίας διευκόλυνε, τελικά, την πορεία προς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
 
 Συγγραφέας: Γιάννης Η. Ιωάννου
 
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη θεματική της αμφισβήτησης στη σύγχρονη κυπριακή ποίηση. Εισαγωγικά, εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα μεταιχμιακών ποιητών και στη συνέχεια, σχολιάζονται και αναλύονται κείμενα μιας κατηγορίας ποιητών της λεγόμενης Γενιάς του '74, που εκφράζουν τη διάψευση, τη διαμαρτυρία, την αμφισβήτηση σε ύφος που κυριαρχεί η τολμηρότητα, η προκλητικότητα και ο σαρκασμός σε σχέση με τα οριακής σημασίας γεγονότα του 1974. Επιχειρείται επίσης, η σκιαγράφηση της υφολογικής εξέλιξης της ποιητικής γραφής της συγκεκριμένης κατηγορίας ποιητών. Το υλικό που περιλαμβάνεται στη μελέτη αφορά κυρίως την πρώιμη παραγωγή της Γενιάς αυτής και επιχειρεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαμορφώνουν τη θεματολογία και την αισθητική της ποιητικής γραφής της υπό συζήτηση περιόδου. Τέλος, επιχειρείται η αποκατάσταση της σχέσης των κειμένων αυτών με το πολιτισμικό περιεχόμενο των κινημάτων διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα ανά το παγκόσμιο.
 
4. Συνήθεις Διαφορικές 'Εξισώσεις
Συγγραφέας: Γιώργος- Σωκράτης Σμυρλής
 
Το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο προήλθε από τις παραδόσεις εηξαμηνιαίου μαθήματος επί των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Κάποιες δε ενότητες προέρχονται από τις παραδόσεις του αντίστοιχου μεταπτυχιακού μαθήματος. Το μάθημα στο οποίο βασίζεται το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν κατανόηση των βασικών εννοιών του Απειροστικού Λογισμού και της Γραμμικής Άλγεβρας, σε θεωρητικό επίπεδο. Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει την θεωρία των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ενώ ταυτοχρόνως δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασκησιολογία και στις φυσικές εφαρμογές. Αποδεικνύονται αυστηρά όλα τα θεμελιώδη θεωρήματα του κλάδου ενώ παράλληλα επιλύονται πολλές ασκήσεις τόσο θεωρητικής φύσεως όσο και ασκήσεις όπου το ζητούμενο είναι η εύρεση της λύσεως. Στο εγχειρίδιο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του κλάδου και καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: Εξισώσεις Πρώτης Τάξεως, Θεμελιώδη Θεωρήματα, Γραμμικά Συστήματα, Γραμμικές Εξισώσεις Υψηλοτέρας Τάξεως, Επεκτασιμότητα των Λύσεων, Εξάρτηση των Λύσεων από Παραμέτρους και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. Περιλαμβάνεται τέλος εκτενές Παράρτημα με στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας.
 
Eισαγωγή-Επιμέλεια: Κυριάκος Δημητρίου
 
Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφραση και συγκροτούν τον κύριο όγκο των δημοσιευμάτων που αφορούσαν την Κύπρο και τα οποία εμφανίστηκαν σε έγκριτα βικτωριανά περιοδικά την περίοδο μεταξύ του 1878 και 1891. Πρόκειται, δηλαδή, για τη βασική πηγή πληροφοριών των Βρετανών σε σχέση με τη νέα τους εδαφική κτήση, την Κύπρο.Τα δημοσιεύματα αποτυπώνουν περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος, της υπάρχουσας τότε υποδομής, της οικονομίας και της εσωτερικής οργάνωσης στις πόλεις του νησιού καθώς και στις αγροτικές κοινότητες. Οι περιγραφές συνοδεύονται συχνά από ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ανθρωπολογικές παρατηρήσεις και υποκειμενι-κές κρίσεις των συντακτών των άρθρων, οι οποίοι ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της βρετανικής κοινωνίας. Η εικόνα της Κύπρου που παρουσιάζεται μέσα από τα 14 κείμενα του βιβλίου είναι σχετικά ομοιογενής. Όπως αναφέρει στον Πρόλογό του ο επιμελητής της έκδοσης Κυριάκος Δημητρίου, σε μία προσπάθεια να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της κυπριακής κοινωνίας όπως αυτά μεταφέρονται μέσα από τα κείμενα, πρόκειται για δι-φυλετική εικόνα (χριστιανοί ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι). Ο πληθυσμός, περί τις διακόσιες χιλιάδες, στην πλειονότητά του ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ζει στα όρια της φτώχειας. Για την οικονομική καχεξία ευθύνεται -σύμφωνα με τους Βρετανούς κειμενογράφους- η μακρόχρονη κακοδιοίκηση των Οθωμανών, ενώ το νησί μαστίζεται από την εξάπλωση λοιμώξεων, όπως η μαλάρια, ο τυφοειδής πυρετός και η λέπρα. Ταυτόχρονα υπάρχει πλήρης απουσία πολιτιστικών δρώμενων, ενώ για τους βικτωριανούς επισκέπτες η ιδέα του μέσου Κύπριου για την πολιτική χαρακτηρίζεται πρωτόγονη.
 
 
Το βιβλίο ασχολείται με το φιλοσοφικό έργο και τη σχεδόν «μυθική» προσωπικότητα του παλαιότερου και στην ουσία πρώτου ελληνιστικού φιλοσόφου, του Πύρρωνα του Ηλείου (365 [πιθανόν έως και 360] – 275 [270] π.Χ. αι. κατά τον Bett). Η ιστορική προσωπικότητα αυτού του φιλοσόφου, καθώς και «ακριβέστερα» δόγματα της φιλοσοφίας του, κρύβονται κατά το πλείστον πίσω από τις μυθικές και πολύ συχνά ακόμα και πλαστές ερμηνείες των ελληνιστικών βιογράφων και δοξογράφων. Το γεγονός αυτό, το οποίο και οφείλεται στο ότι ο ίδιος ο Πύρρων δεν άφησε κανένα φιλοσοφικό σύγγραμμα, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί πολλές αρχαίες καθώς και σύγχρονες ερμηνείες του πρώιμου πυρρωνισμού.
 
7. Οι Κούρδοι
Συγγραφείς: Mάρτιν Στρόμαγερ και Λάλε Γιαλτσίν-Χέκμαν
Μετάφραση: Γιώργος Σαλακίδης

Καταπιεσμένοι στην Τουρκία και στο Ιράν, μαχόμενοι ενάντια στο «Ισλαμικό Κράτος» στη Συρία και στο Ιράκ: Tα τελευταία χρόνια η κατάσταση των Κούρδων βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Το βιβλίο αφηγείται με παραστατικό τρόπο την υπερχιλιετή ιστορία των Κούρδων, εξηγεί τις βαθύτερες αιτίες της σημερινής κρίσης, περιγράφει τον κουρδικό πολιτισμό και την κουρδική κοινωνία και αναζητά τις προσδοκίες που έχει αυτός ο μεγάλος αρχαίος λαός να βρει την ειρήνη. 

 
8. O Χρήσιμος Εχθρός
Eπιμέλεια: Aλέξης Αλέκου
 
Ο Ουμπέρτο Έκο διατύπωσε με σαφήνεια μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές ηγεμόνευσης: «Το να έχουμε έναν εχθρό είναι σημαντικό για να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Γι’ αυτό όταν ο εχθρός δεν υπάρχει, χρειάζεται να τον κατασκευάσουμε».

Πέρα από τις κοινωνικές ταυτότητες που γεννιούνται μέσα από μια διαδικασία προσδιορισμού και κανονικοποίησης, υπάρχουν λοιπόν και οι ενσυνείδητες κατασκευασμένες ταυτότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη σκοπών και επιδιώξεων μιας ομάδας, συνήθως της κυρίαρχης που διαθέτει τα μέσα για την κατασκευή και στη συνέχεια την επιβολή της νέας ετερότητας.

Η διεπιστημονικότητα αυτού του συλλογικού τόμου αποτελεί ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη πρόκληση: το πάντρεμα διαφορετικών προσεγγίσεων για θέματα που άπτονται της πολιτικής, της ιστορίας, της κοινωνίας και της διεθνούς σκηνής, εντάσσονται κάτω από την κοινή απόπειρα ανανοηματοδότησης της έννοιας του «εχθρού».

  
9. Τα γαλήνια νερά της Ναυπάκτου
Συγγραφέας: Maria Grazia Siliato (1926-2018)
Μετάφραση: Ειρήνη Παπαδάκη

Το βιβλίο αποτελεί λογοτεχνική αναδιήγηση του βενετοτούρκικου πολέμου που οδήγησε στην οθωμανική κατάληψη της Κύπρου και στη νίκη της χριστιανοσύνης στη ναυμαχία της Ναυπάκτου.
 
10. Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας
Συγγραφείς: Börte Sagaster και Γιώργος Σαλακίδης
 
Το βιβλίο είναι μια εισαγωγή στη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία. Επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα των κυρίων τάσεων που αναπτύσσονται στη λογοτεχνία σε μια περίοδο που εκτείνεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα στην Τουρκία. Σχεδιάστηκε για τους φοιτητές των τουρκικών σπουδών, αλλά απευθύνεται και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για τις λογοτεχνικές εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα.
 
Συγγραφείς: Νότα Κούρου και Γιώργος Μπουρογιάννης
 
Το μικρό αυτό εγχειρίδιο για τους κεραμικούς ρυθμούς της Κύπρου έχει τις ρίζες του σε μια προσπάθεια κατανόησης και δημοσίευσης της Κυπριακής Συλλογής του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κυρίως διδακτικό χαρακτήρα. Αν και η ευρύτητα και ποικιλομορφία της κυπριακής κεραμικής είναι γνωστές από τις δημοσιεύσεις των κυπριακών ανασκαφών, η μοναδική συνολική παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών ανάγεται στο 1981 και έχει τη μορφή λεξικού. Οι Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό, και μάλιστα στην ελληνόγλωσση κυπριακή βιβλιογραφία, στοχεύοντας σε μια σαφή και ευσύνοπτη παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών και τη διαχρονική εξέλιξη τους. Η διεξοδική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του εγχειρίδιου παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο σε περισσότερα στοιχεία, ενώ η παράθεση των σημαντικών ιστορικών στοιχείων κάθε περιόδου εντάσσει την κεραμική στο ιστορικό της πλαίσιο.
 
Συγγραφέας: Μαρία Καντηρέα

Μικρό μόνο δείγμα των χιλιάδων επιγραφών που βρέθηκαν στην Κύπρο εκτίθεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. Γραμμένα σε ποικίλους φορείς από λίθο, μέταλλο και πηλό, τα 99 κείμενα «συλλαμβάνουν» μια στιγμή της καθημερινότητας στην Αρχαία Κύπρο, αποτυπώνοντας επιγραφικές πρακτικές και επιλογές, και κοινωνικές νοοτροπίες. Η συλλογή αυτή είναι επίσης ενδεικτική των δύο κυρίων συστημάτων γραφής, της συλλαβικής και της αλφαβητικής, με τα οποία αποδόθηκαν οι γλώσσες- προελληνική κυπριακή ή ενδεχομένως «ετεροκυπριακή», ελληνική, φοινικική, λατινική-που διαφορετικοί πληθυσμοί μίλησαν στο νησί στη διάρκεια 2000 χρονών.

Με αφορμή αυτά τα αντιπροσωπευτικά γραπτά μνημεία του Κυπριακού Μουσείου, ως σημεία αναφοράς του πολύμορφου πολιτισμού του νησιού, επιχειρούμε όχι βέβαια να γράψουμε την ιστορία της Αρχαίας Κύπρου, αλλά να καταγράψουμε μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.