Ο εκδοτικός οίκος Εκδόσεις Μεσόγειος ιδρύθηκε το 2002. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις Μεσόγειος), έχει ήδη εκδώσει 18 βιβλία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά.