Ηλεκτρονικά Βιβλία

Για να αποκτήσετε ηλεκτρονικές εκδόσεις των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του βιβλίου που σας ενδιαφέρει (πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει):