ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα 

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα 

Μαθήματα Πρακτικής Εκπαίδευσης Φοιτητών

 

 

 

 

Τα Βασικά ή Εισαγωγικά Μαθήματα θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για τα Μαθήματα Κορμού και είναι όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κορμού είναι επίσης υποχρεωτικά και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των γνώσεων που πρέπει να κατέχει ένας Φυσικός στη σημερινή εποχή. 

 

Βασικά Εισαγωγικά Μαθήματα (59.5 ΕCTS) 

 

ΦΥΣ 111 - Γενική Φυσική Ι 

ΦΥΣ 112 - Γενική Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 113 - Μοντέρνα Φυσική

ΦΥΣ 114 - Εργαστήριο Φυσικής Ι

ΦΥΣ 115 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 145 - Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική

ΦΥΣ 213 - Γενική Φυσική ΙΙΙ

ΦΥΣ 216 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

 

Μαθήματα Κορμού (62 ECTS) 

 

ΦΥΣ 211 - Κλασική Μηχανική

ΦΥΣ 221 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι

ΦΥΣ 222 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

ΦΥΣ 225 - Κβαντομηχανική Ι

ΦΥΣ 231 - Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

ΦΥΣ 235 - Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ - Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 326 - Κβαντομηχανική ΙΙ

ΦΥΣ 342 - Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική

ΦΥΣ 351 - Έρευνα στη Φυσική

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα από άλλα Τμήματα 

 

Ξένη Γλώσσα

Δύο εξαμηνιαία μαθήματα 

 

Μαθηματικά 

Δύο εξαμηνιαία εισαγωγικά μαθήματα:

ΜΑΣ 018 - Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι

ΜΑΣ 019 - Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ

 

Χημεία 

Ένα εξαμηνιαίο εισαγωγικό μάθημα:

ΧΗΜ 021 Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Μαθήματα ανα εξάμηνο

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Γενικοί κανόνες φοίτησης 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 

Πρόγραμμα Εξετάσεων