Εκτύπωση

ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

 

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

 

Πρόεδρος 
Γρηγόριος Ίτσκος
 
 Αντιπρόεδρος
Σπύρος Σκούρτης
 
Μέλη
Halil Saka
Κωνσταντία Αλεξάνδρου
Γιώργος Αρχοντής
Σταύρος Θεοδωράκης
Γρηγόριος Ίτσκος
 Κωνσταντίνος Μουλόπουλος
 Ανδρέας Όθωνος
 Χαράλαμπος Παναγόπουλος
Φώτιος Πτωχός
Πάνος Ραζής 
Νικόλαος Τούμπας
Θεοδόσης Τρυπηνιώτης
Χαράλαμπος Τσέρτος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
 
Φοιτητές Μέλη
Αντρεάνα Μιχαήλ
Ανδρέας Καρπασίτης
Κυριάκος Μαράς
Άντρη Νικολάου
Ξένιος Ξενοφώντος