ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Προηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

    
JehadMousaR

Jehad Mousa

Email: mkopp001 ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892844

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β244  

nophoto n

Αλέξανδρος Αττίκης

Email: attikis ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892834

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β232

nophoto n

Σάββας Πολυδωρίδης 

Emailphpgps1 ΑΤ ucy.ac.cy    

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β216