Η συμμετοχή στην Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν.