Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Προθάλαμος Κτηρίου Κ0Δ07) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Campus MAP1