Τηλ. +357 22892200/49, Τηλεομ. + 357 22895080, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πανταζοπούλου Σταυρούλα Καθηγήτρια Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική
Παπαναστασίου Πάνος Καθηγητής Γεωμηχανική, Μηχανική Πετρελαίων
Πέτρου Μιχάλης Καθηγητής Δομικά Υλικά
Χριστοδούλου Συμεών Καθηγητής Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων
Κάσινου Δέσπω Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μηχανική Περιβάλλοντος
Ιωάννου Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικά Υλικά (Παραδοσιακά)
Κωμοδρόμος Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Δομοστατική και Αντισεισμική Μηχανική, Μηχανική Βάσει Η/Υ και Πληροφορικής
Νεοφύτου Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μηχανική των Ρευστών και Μηχανική Περιβάλλοντος
Χαρμπής Δήμος Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστική Μηχανική, Στοχαστική Μηχανική και Ανάλυση Αξιοπιστίας, Βέλτιστος Σχεδιασμός, Παράλληλη Επεξεργασία
Λουκίδης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Γεωτεχνική Μηχανική
Ρουσής Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Δομοστατική, Αντισεισμική Μηχανική
Δημητρίου Λουκάς  Λέκτορας - Σχεδιασμός Συγκοινωνιακής Υποδομής

- Κυκλοφοριακή Τεχνική

- Δίκτυα Μεταφορών

- Ανταγωνιστικός Σχεδιασμός

- Ανάλυση/Πρόβλεψη της Ζήτησης

- Ευφυή Συστήματα Μεταφορών