Τηλ. +357 22892800/2780, Τηλεομ. +357 22895088, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ευσταθίου Μ. Άγγελος Καθηγητής Ετερογενής Κατάλυση και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Θεοχάρης Ρ. Χάρης Καθηγητής Χημεία Επιφανειών και Χημεία Στερεών
Κουτεντής Παναγιώτης
Καθηγητής Οργανική Χημεία
Λεοντίδης Επαμεινώνδας Καθηγητής Φυσικοχημεία, χημεία κολλοειδών και επιφανειών, χημεία υλικών
Πασχαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Περιβαλλοντική Ραδιοχημεία και Ραδιομετρία
Πατρίκιος Σ. Κώστας Καθηγητής Επιστήμη Πολυμερών
Καπνίση-Χριστοδούλου Κωνσταντίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναλυτική Χημεία/Ενόργανη Ανάλυση
Κεραμιδάς Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανη-Βιοανόργανη Χημεία
Νικολαϊδης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανική Χημεία-Υπολογιστική Χημεία
Πινακουλάκη Ευτυχία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσική και Βιοαναλυτική Χημεία/ Χημεία Τροφίμων
Τασιόπουλος Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανη Χημεία
Χαραλάμπους-Hayes Σοφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακή Φασματοσκοπία
Χρονάκης Ε. Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανική και Υπερμοριακή Χημεία
Γεωργιάδης Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Οργανική Σύνθεση και Βιοργανική Χημεία
Αγάπιος Αγαπίου Λέκτορας Αναλυτική Χημεία/Φασματομετρία μάζας
Έλενα Λοΐζου
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Νανοσύνθετα Πολυμερικά Υδροπλέγματα