Τηλ. +357 22892960/80, Τηλεομ. +357 22895056, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πύλα Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Ιστορία, Θεωρία και Κριτική
Στρατής Σωκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικός / Αστικός Σχεδιασμός, Θεωρία / Πρακτική: Πολιτική, Μεθοδολογία και Παιδαγωγική
Φωκάς Κ. Μάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ενιαία Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Κατασκευές
Χατζηχρίστος Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Θεωρία, Εκπαίδευση, Ανάλυση Χώρου και Χρήσης, Αρχιτεκτονική Σύνθεση
Μιχαήλ Αιμίλιος Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ενοποιημένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Κοντοβούρκης Οδυσσέας Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας, Ψηφιακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή
Σαββίδης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αειφόρος Αστικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπτυξη
Φιλοκύπρου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Συντήρηση, Αναβίωση, Συνθετικές Επεμβάσεις
Χαραλάμπους Νάτια Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αρχιτεκτονική Θεωρία, Αρχιτεκτονική Έρευνα και Σχεδιασμός