Όνομα Βαθμίδα Ειδικότητα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Καθηγητής Χειρουργική παίδων
Μιχάλης Ζένιος Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικός χειρούργος