Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων και υπάγεται στον εκάστοτε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Η αποστολή των Γραφείων του Τομέα είναι η προβολή του έργου και της αξίας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω της παροχής άριστων και σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας, διοργάνωσης ποικίλων δράσεων και παροχής συμβουλευτικής στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.