ΨΥΧ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (5)

ΨΥΧ 101 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΦΗΒΕΙΑ (5)

ΨΥΧ 102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (5)

ΨΥΧ 103 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)

ΨΥΧ 113 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5)

ΨΥΧ 118 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)

ΨΥΧ 120 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι (5)

ΨΥΧ 123 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (5)

ΨΥΧ 131 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ (5)

ΨΥΧ 132 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (5)

ΨΥΧ 170 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (5)

ΨΥΧ 200 ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (6)

ΨΥΧ 203 ΜΝΗΜΗ (6)

ΨΥΧ 204 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (7)

ΨΥΧ 208 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 216 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (6)

ΨΥΧ 217 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 220 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (6)

ΨΥΧ 223 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (6)

ΨΥΧ 301 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7)

ΨΥΧ 305 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7)

ΨΥΧ 306 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (6)

ΨΥΧ 307 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (6)

ΨΥΧ 314 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ (6)

ΨΥΧ 315 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7)

ΨΥΧ 316 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (6)

ΨΥΧ 319 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (6)

ΨΥΧ 320 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (6)

ΨΥΧ 321 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (6)

ΨΥΧ 322 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 323 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6)

ΨΥΧ 331 ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (6)

ΨΥΧ 332 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6)

ΨΥΧ 341 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙNΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (6)

ΨΥΧ 342 ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 343 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (7)

ΨΥΧ 350 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι (3)

ΨΥΧ 370 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (6)

ΨΥΧ 390 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΨΥΧ 401 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7)

ΨΥΧ 402 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 403 ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6)

ΨΥΧ 404 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (7)

ΨΥΧ 407 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6)

ΨΥΧ 422 ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΥΡΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7)

ΨΥΧ 423 ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (6)

ΨΥΧ 424 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 425 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 426 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (6)

ΨΥΧ 450 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ (3)

ΨΥΧ 490 - ΨΥΧ 491 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (12)

 

ΨΥΧ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I

Ψυχολογία είναι η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συμπεριφορά του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η επιστήμη της ψυχολογίας μελετά το πώς ο καθένας από εμάς σκέφτεται, νιώθει, και συμπεριφέρεται επηρεαζόμενος τόσο από τις βιολογικές του τάσεις όσο και από το περιβάλλον του. Το εισαγωγικό αυτό μάθημα έχει ως βασικό στόχο να δώσει ορισμένες επιστημονικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα πάνω στα ακόλουθα θέματα – Ανάπτυξη, Μάθηση, Αντίληψη, Μνήμη, Σκέψη, Γλώσσα, Κίνητρα, Συναισθήματα, Προσωπικότητα, Ψυχοθεραπεία, και Κοινωνική αλληλεπίδραση. Επίσης θα αναπτυχθούν οι θεωρίες και η μεθοδολογία από τομείς έρευνας όπως είναι η Βιολογική, Αναπτυξιακή, Γνωστική, Εκπαιδευτική, Κοινωνική και Κλινική ψυχολογία.

 

ΨΥΧ 101 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι (Ε)

Tο μάθημα αυτό συνιστά μια εισαγωγή στις έννοιες, τις θεωρίες και τα ευρήματα που αφορούν στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Ειδικότερα, εξετάζονται συστηματικά οι παράγοντες που καθορίζουν τις αναπτυξιακές διεργασίες από τη στιγμή της σύλληψης ως την εφηβεία. Παρουσιάζονται και συζητούνται οι βασικές θεωρίες ανάπτυξης (βιολογικές, ψυχοδυναμικές, συμπεριφοριστικές, γνωστικο-εξελικτικές). Το μάθημα εστιάζεται στα ακόλουθα: μέθοδοι έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της προσωπικότητας, ηθική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

 

ΨΥΧ 102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

Το μάθημα στόχο έχει την εισαγωγή των φοιτητών στην επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας, γνωριμία με τους βασικότερους τομείς κοινωνιο-ψυχολογικής έρευνας και τη εμβάθυνση σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος όπως η κοινωνική συμπεριφορά και ατομικές διεργασίες, το άτομο στην ομάδα, κοινωνική επιρροή και κοινωνικές αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κοινωνική ψυχολογία της γνωστικής ανάπτυξης, και την ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου και εθνικής ταυτότητας όπως αυτή διαρθρώνεται σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης.

 

ΨΥΧ 103 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: Ψυχολογία Προσωπικότητας (E)

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις βασικές θεωρίες ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας (τυπολογικές, παραγοντικές, συμπεριφορικές, ψυχοδυναμικές και ανθρωπιστικές). Εξετάζει, επίσης, θέματα που αφορούν τη μέτρηση και αξιολόγηση της προσωπικότητας, καθώς και τις περιπτώσεις που χρειάζεται αλλαγή / θεραπεία στοιχείων της προσωπικότητας.

 

ΨΥΧ 113 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της Ψυχολογίας της Εργασίας. Εξετάζει την εφαρμογή των αρχών και θεωριών της ψυχολογίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς στο χώρο της εργασίας. Καλύπτει τόσο θέματα επιλογής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού όσο και λήψης αποφάσεων και οργανωτικής αλλαγής και ανάπτυξης. Διερευνά αλλαγές στη φύση της εργασίας και του εργατικού δυναμικού, και την επηρροή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της τεχνολογίας στη φύση και το περιεχόμενο της εργασίας. Η εφαρμογή των αρχών και των θεωριών της ψυχολογίας της εργασίας παρουσιάζεται μέσω πραγματικών παραδειγμάτων από το χώρο εργασίας. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται είναι μέθοδοι, αρχές και πρακτικές της ψυχολογίας της εργασίας, αρχές και τεχνικές επιλογής προσωπικού, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσία και διοίκηση, οργανωτική αλλαγή και ανάπτυξη και σχεδιασμός εργασίας.

 

ΨΥΧ 118 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ε)

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, έχει ως απώτερο σκοπό τη συστηματική μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, τόσο από ψυχολογικής όσο και από κοινωνιολογικής πλευράς.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά: α) την σεξουαλική υγεία, β) την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας με κοινωνικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, γ) τους αναπτυξιακούς παράγοντες της σεξουαλικότητας από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, δ) τη σημασία της σεξουαλικής αγωγής στην δημοτική, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ε) την άμεση και έμμεση επίδραση διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα στην καθημερινή ζωή, ζ) τους κανόνες σεξουαλικής ηθικής και η) τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις.

Το μάθημα αυτό, σκοπό έχει να παρέχει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές πληροφορίες από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες στα ακόλουθα θέματα: Σεξουαλική αναπαραγωγή, Σεξουαλικές ασθένειες, Σεξουαλικές ανεπάρκειες, Οικογενειακοί και ερωτικοί παράγοντες της σεξουαλικότητας καθώς επίσης και την Επίδραση της θρησκείας στην ανάπτυξη της σεξουαλικότητας του ατόμου.

Τέλος, σημαντικότερος σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η υποβοήθηση των φοιτητών στην βίωση μιας παρούσας και μελλοντικής υγιούς σεξουαλικής ζωής, με την παροχή καταλλήλων εφοδίων, ούτως ώστε να απομακρυνθούν από λανθασμένη, στερεότυπη και κακόβουλη πληροφόρηση σεξουαλικών θεμάτων.

 

ΨΥΧ 120 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στις βασικές περιοχές έρευνας και θεωρίας της Γνωστικής Ψυχολογίας. Θα συζητηθούν διεξοδικά οι σημαντικότερες θεωρίες και τα κυριότερα ευρήματα από τις περιοχές της Προσοχής, της Αντίληψης, της Μνήμης, της Νοερής Απεικόνισης, της Αναπαράστασης Γνώσης, της Επίλυσης Προβλήματος, και της Λήψης Απόφασης. Η προαιρετική συμμετοχή σε πειράματα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που το επιθυμούν, να κατανοήσουν ερευνητικές και μεθοδολογικές τεχνικές της Γνωστικής Ψυχολογίας.

 

ΨΥΧ 123 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (E)

Στο μάθημα αυτό συζητούνται μεταξύ άλλων θέματα, όπως: εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα, σχέση κινήτρων με τη διαδικασία της μάθησης, κίνητρα επίτευξης και σχολική επίδοση, αιτιώδης απόδοση, κέντρο ελέγχου και αίσθημα αξιοσύνης. Συζητούνται τρόποι κινητοποίησης των μαθητών στην τάξη και οι συνέπειες που κάτι τέτοιο μπορεί να έχει σε όλους τους εμπλεκομένους (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς).

 

ΨΥΧ 131 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

Το μάθημα στοχεύει στην εξέταση των ψυχολογικών παραμέτρων της απώλειας, του θανάτου και του πένθους. Γίνεται συγκριτική συζήτηση της διαδικασίας του πένθους σε διάφορες πολιτισμικές ομάδες αλλά και σε άλλες ιστορικές περιόδους. Δίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα στάδια του πένθους και τη σημασία του. Εξετάζονται, επίσης, θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της απώλειας αγαπημένων προσώπων από παιδιά διαφόρων ηλικιών.

 

ΨΥΧ 132 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Μέχρι πρόσφατα, η κύρια ενασχόληση των κλινικών ψυχολόγων ήταν η μελέτη και αντιμετώπιση ψυχολογικών αποκλίσεων και προβλημάτων προσαρμογής. Πρόσφατα, η κλινική έρευνα και πρακτική έχουν στραφεί και προς τα άτομα, που επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα προβλήματα της ζωής. Το μάθημα αυτό στοχεύει στην απάντηση των πιο κάτω ερωτημάτων: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ευτυχισμένων και καλά προσαρμοσμένων ατόμων; Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για την αυξημένη ποιότητα ζωής και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων; Θα συζητηθούν θέματα, όπως τεχνικές και δεξιότητες αντιμετώπισης του στρες, δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμός αρνητικών συναισθημάτων, αντιμετώπιση προβλημάτων, στόχοι, και διατήρηση της υγείας. Το μάθημα θα διδαχθεί με τρόπο που να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη δική τους ζωή μέσα από ασκήσεις και εργαστήρια.

 

ΨΥΧ 170 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: Ανάπτυξη του Παιδιού και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η εφαρμογή γνώσης που προσφέρει η ψυχολογική έρευνα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα επιμέρους θέματα: Ανάπτυξη (γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική) και εφαρμογές στην εκπαίδευση. Ειδική αναφορά γίνεται στη δουλειά των Piaget, Bruner και Vygotsky, καθώς και των Νέο-Πιαζιετινών. Πλαίσιο της ανάπτυξης, σημασία της οικογένειας και σχέση της με το σχολείο. Κίνητρα για επίτευξη της μάθησης, θεωρία αιτιακής απόδοσης και αίσθημα αξιοσύνης. Δυναμική της ομάδας / τάξης και χειρισμός ειδικών προβλημάτων.

 

ΨΥΧ 200 ΨΥΧΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: Ανατομία και Φυσιολογία του Νευρικού Συστήματος

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη σχέση βιολογίας και συμπεριφοράς. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις επιδράσεις της φιλοσοφίας και βιολογίας στην ανάπτυξη της ψυχοφυσιολογίας, αρχικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στο φοιτητή μια γενική εικόνα της ανατομίας, φυσιολογίας και φαρμακολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και να επεξηγήσει το ρόλο που διαδραματίζει στη συμπεριφορά. Στη μελέτη συμπεριφορών / λειτουργιών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ΚΝΣ στην επιθετικότητα, τον ύπνο, τη σεξουαλικότητα και αναπαραγωγή, τη διατροφή, τη μάθηση και τη μνήμη. Τέλος, γίνεται μια γενική αναφορά στο ρόλο της βιολογίας σε ψυχιατρικές διαταραχές, όπως άγχος, κατάθλιψη και ψυχώσεις.

 

ΨΥΧ 203 ΜΝΗΜΗ

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση των κυριοτέρων γνωστικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία της μνήμης. Θα μελετηθεί εις βάθος το πώς οι άνθρωποι κωδικοποιούν πληροφορίες διαφόρων τύπων (π.χ., λεκτικές, χωρικές, οπτικές) καθώς και το πώς ανασύρουν πληροφορίες από τη μνήμη τους για να εκτελέσουν διάφορα έργα της καθημερινής ζωής. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η οπτική και η ακουστική αισθητήρια μνήμη, η βραχύχρονη μνήμη, η εργαζόμενη μνήμη, οι διάφορες μορφές μακρόχρονης μνήμης (π.χ., σημασιολογική μνήμη, διαδικαστική μνήμη, έκδηλη και άδηλη μνήμη), η λήθη, και η ανακατασκευή. Θα παρουσιαστούν τέλος ποικίλα ευρήματα που αφορούν στην αμνησία καθώς και στη φθορά των μνημονικών λειτουργιών στις μεγαλύτερες ηλικίες.

 

ΨΥΧ 204 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι: Περιγραφική Έρευνα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα γενικά, αλλά και ειδικότερα την έρευνα στα επί μέρους πεδία της ψυχολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις φιλοσοφικές και επιστημολογικές βάσεις της αναζήτησης της αλήθειας και της κατανόησης της πραγματικότητας, οι φοιτητές εισάγονται στις τεχνικές σχεδιασμού περιγραφικής έρευνας στην ψυχολογία. Αναμένεται ότι, μέσα από το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν την κριτική αντιμετώπιση και ανάλυση των ευρημάτων, που παρουσιάζονται ως προϊόν επιστημονικής έρευνας. Αναμένεται, επίσης, ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σχεδιασμού και ανάλυσης δεδομένων περιγραφικής έρευνας στην ψυχολογία.

 

ΨΥΧ 208 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Ψυχολογία της Υγείας είναι ο τομέας έρευνας και εφαρμογής της ψυχολογίας, που δίνει έμφαση στις θεωρίες, μεθόδους, τα βιοψυχο-κοινωνικά μοντέλα και τις τεχνικές της ψυχολογίας, που αφορούν την υγεία και την ασθένεια. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση και κατανόηση ψυχολογικών μεθόδων και διαδικασιών σχετικών με τη διατήρηση της υγείας στο γενικό πληθυσμό και με προώθηση καλής ψυχικής υγείας σε άτομα, που ήδη πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Επίσης, στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων συμπεριφορών υγείας μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, όπου ζει και λειτουργεί το άτομο.

 

ΨΥΧ 216 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Ανασκόπηση ανατομίας και φυσιολογίας της ακοής, με έμφαση στην επεξεργασία ήχου για κατανόηση του λόγου. Αξιολόγηση ακουστικής λειτουργίας, διαταραχές (μαθησιακές δυσκολίες). Επιπτώσεις διαταραχών στην ανάπτυξη λόγου και γλώσσας, στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, και στις ακαδημαïκές επιδόσεις. Μέθοδοι παρέμβασης για βελτίωση της ακουστικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση της ικανότητας μάθησης.

 

ΨΥΧ 217 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το μάθημα αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ψυχολογικής έρευνας και γνώσης στις τέσσερις βασικές διαστάσεις της έννοιας της οικογένειας. Δηλαδή, την ψυχολογική (στάδια ανάπτυξης της οικογένειας, είδη και τύποι οικογένειας, συστημική θεώρηση της οικογένειας, επιδράσεις της οικογένειας πάνω στα μέλη της, σχέσεις οικειότητας), την πολιτισμική (επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου στην ανάπτυξη και λειτουργία της οικογένειας), την κλινική (θεραπεία της οικογένειας) και την εκπαιδευτική (σχέση της οικογένειας με άλλες ομάδες ή ιδρύματα, με ιδιαίτερη αναφορά στο σχολείο.

 

ΨΥΧ 220 ΚΛΙΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Εισαγωγή στην Ψυχολοπαθολογία

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία, δηλαδή στις διάφορες ψυχολογικές διαταραχές. Παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι διαγνώσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, η πιθανή αιτιολογία και οι τρόποι διάγνωσης και αξιολόγησης. Συζητούνται, επίσης, τα συστήματα ταξινόμησης και τα κριτήρια που διαχωρίζουν την αποκλίνουσα από τη φυσιολογική συμπεριφορά. Το μάθημα προσεγγίζει τις ψυχολογικές παθήσεις ως συνέπειες ψυχοκοινωνικών, βιολογικών, κληρονομικών και άλλων παραγόντων. Θεραπείες που θεωρούνται αυτήν τη στιγμή αποτελεσματικές για τις διάφορες παθήσεις παρουσιάζονται, επίσης, σε συντομία.

 

ΨΥΧ 223 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο των ατομικών διαφορών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών, των ευρημάτων και των εφαρμογών της διαφορικής ψυχολογίας. Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν διττό στόχο: ο πρώτος στόχος είναι η κατανόηση των εννοιών, των μεθόδων και των ευρημάτων της επιστήμης της συμπεριφορικής γενετικής, ενώ ο δεύτερος αφορά στην παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των ατομικών διαφορών και τις σύγχρονες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρησή τους. Παρουσιάζονται και αναλύονται εργαλεία μέτρησης της ευφυΐας, της προσωπικότητας, των μαθησιακών διαταραχών και της ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς.

 

ΨΥΧ 301 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να προσφέρει στο φοιτητή/ -τρια την απαραίτητη γνώση για το σχεδιασμό πειραμάτων, για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και για την ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/ -τριες θα αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση του λογισμικού πακέτου SPSS για την ανάλυση δεδομένων καθώς και εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων (άρθρων, αναφορών, διατριβών) σύμφωνα με τα πρότυπα του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολογίας (APA). Μέσα από αναλύσεις και συζητήσεις πειραμάτων από διάφορες περιοχές της Ψυχολογίας το μάθημα αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/ τριών.

 

ΨΥΧ 305 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μια εισαγωγή στις συμπεριφορικές μεθόδους αξιολόγησης και τροποποίησης προβλημάτων συμπεριφοράς κυρίως στον κλινικό, εργασιακό, και εκπαιδευτικό τομέα. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής, και ανάλυσης της συμπεριφοράς. Θα μελετηθούν οι θεωρίες μάθησης της κλασσικής και λειτουργικής εξάρτησης και θα συζητηθούν οι μηχανισμοί της ενίσχυσης και της τιμωρίας. Θα γίνει αναφορά στην ερευνητική μέθοδο της ατομικής περίπτωσης και στην πειραματική διαδικασία ΑΒΑΒ. Οι φοιτητές αναμένονται να αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα τροποποίησης της συμπεριφοράς τους για να βελτιώσουν ένα τομέα στην προσωπική τους ζωή. Το μάθημα αυτό απαιτεί συμμετοχή σε εργαστήρια.

 

ΨΥΧ 306 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Δεοντολογία και Ηθική

Όσο τα κοινωνικά προβλήματα στις μορφές έκφρασής τους αυξάνονται, άλλο τόσο και ο ρόλος του ψυχολόγου χρειάζεται να γίνεται περισσότερο μεσολαβητικός ή παρεμβατικός για την αντιμετώπισή τους. Οι υπηρεσίες, όμως, που προσφέρει, χρειάζεται να διέπονται από συγκεκριμένη δεοντολογία και κανόνες ηθικής. Το μάθημα αυτό μελετά τους κανόνες αυτούς σε σχέση με την προστασία της προσωπικότητας και το δικαίωμα του απoρρήτου του πελάτη, τον αντικειμενικό ρόλο του ψυχολόγου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση ψυχολόγου-πελάτη. Οι κανόνες ηθικής μελετώνται κάτω από διάφορες κλινικές καταστάσεις, όπως την κακοποίηση παιδιών και την κατάθεσή τους στο δικαστήριο, την παράβαση κοινωνικών κανόνων από πρόσωπα ή ομάδες, οικογενειακά προβλήματα και κακοποίηση των γυναικών και έντονα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς στην εφηβεία.

 

ΨΥΧ 307 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα αυτό έχει ως γενικό στόχο να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που έχουν αναπτυχθεί, και να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες συμβουλευτικές τεχνικές. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία - θεωρητική και πρακτική - της ψυχολογικής συνέντευξης.

 

ΨΥΧ 314 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Ενηλικίωση

Εξετάζεται η ανθρώπινη ανάπτυξη από την εφηβεία μέχρι και τη γήρανση. Αναλύονται συστηματικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του εφήβου στον βιοσωματικό, γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Συζητούνται, επίσης, αποκλίσεις και προβλήματα, που συνήθως εμφανίζονται κατά την εφηβεία, όπως οι σχέσεις με φορείς εξουσίας, η παραβατικότητα, η χρήση και κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, η κατάθλιψη, οι διαταραχές που σχετίζονται με τη διατροφή κ.α. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την ενηλικίωση, την ώριμη ηλικία και τα γηρατειά.

 

ΨΥΧ 315 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Διομαδικές Σχέσεις και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εμβάθυνση σε δύο βασικούς τομείς της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Στον τομέα των διομαδικών σχέσεων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις σε θέματα όπως α) Διομαδική σύγκρουση και προκατάληψη, β) Βελτίωση διομαδικών σχέσεων (διομαδική επαφή, επίλυση συγκρούσεων, κατηγοριοποίηση, εκπαίδευση σε μεικτά σχολεία). Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ερευνητικά ευρήματα από την κυπριακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ εθνικών ομάδων, μετανάστευση, και πολυπολιτισμικότητα. Το μάθημα θα εμβαθύνει επίσης στη Θεωρία των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων και ειδικότερα στη διάρθρωση κοινωνικών αναπαραστάσεων και εθνικής ταυτότητας και ταυτότητας του φύλου. Θα συζητηθεί επίσης η μικρογένεση, οντογένεση, και κοινωνιογένεση των Κοινωνικών αναπαραστάσεων φύλου και εθνικής ταυτότητας. Τέλος θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία διάρθρωσης διαφόρων επιπέδων ανάλυσης των κοινωνιο-ψυχολογικών φαινομένων σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (ενδοατομικό, διατομικό, διομαδικό και ιδεολογικό/ αναπαραστασιακό).

 

ΨΥΧ 316 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ IΙ: Αντίληψη & Προσοχή

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση των κυριότερων θεωριών και ευρημάτων στους τομείς της Προσοχής και την Αντίληψης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι ποικίλες λειτουργίες της Προσοχής (π.χ., διαιρεμένη και επιλεκτική Προσοχή, Επαγρύπνηση, οπτική αναζήτηση), όψεις των αντιληπτικών λειτουργιών και μηχανισμών (π.χ., οπτική και ακουστική αντίληψη, αντιληπτική οργάνωση, αναγνώριση μορφής, αντίληψη βάθους), εφαρμογές της Προσοχής και της Αντίληψης στην καθημερινή ζωή (π.χ., οπτικές πλάνες, change blindness), καθώς και βασικές διαταραχές της Προσοχής/Αντίληψης (π.χ., οπτική αγνωσία, σύνδρομο Balint's, Ημιπλευρική Αμέλεια).

 

ΨΥΧ 319 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εις βάθος διερεύνηση θεμάτων της κοινωνικής γνώσης όπως: Δημιουργία και αλλαγή στάσεων, Επεξεργασία Κοινωνικών πληροφοριών, Γνωστική προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον, Συναισθήματα, Διαπροσωπικές σχέσεις, Επιθετικότητα και Αλτρουσιμός, Θεωρίες απόδοσης, Δημιουργία σχέσεων.

 

ΨΥΧ 320 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι: Προβλήματα Προσοχής

To μάθημα αυτό ασχολείται με την ιστορία των προβλημάτων προσοχής, περιγράφει τα βασικά συμπτώματα του συνδρόμουADHD και συζητά τα διάφορα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση και ανάπτυξή του. Εξετάζει, επίσης, την τυπική αναπτυξιακή πορεία του συνδρόμου και μελετά αποδεκτές και δοκιμασμένες μεθόδους ανίχνευσης και διάγνωσης καθώς και ποικίλες παρεμβατικές μεθόδους που αξιοποιούνται για την αντιμετώπισή του. Παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα που ερμηνεύουν το σύνδρομο ADHD, δίνοντας έμφαση στα γνωστικά και κοινωνικά συμπτώματα που το συνοδεύουν καθώς και σε διαστάσεις της μελλοντικής έρευνας. Συνολικά, το μάθημα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το σύνδρομο ADHD δεν είναι μόνο πρόβλημα προσοχής – είναι, επίσης, πρόβλημα αναστολής της συμπεριφοράς, αυτο-ελέγχου, εργαζόμενης μνήμης, εκτελεστικών ικανοτήτων και οργάνωσης της κοινωνικής συμπεριφοράς.

 

ΨΥΧ 321 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η γνωστική επιστήμη είναι καλύτερα κατανοητή ως ένα ευρύ πεδίο έρευνας, που χρησιμοποιεί έννοιες και μεθόδους έρευνας από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νευροεπιστήμη,. Αυτοί οι ερευνητικοί τομείς, παρά το γεγονός ότι διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις θεωρίες και τα αποτελέσματα, ενοποιούνται από τη σύγκλιση των ερωτημάτων που θέτουν και από την ανάδυση, σε καθένα από αυτούς, μίας υπολογιστικής αντίληψης για τη λειτουργία του νου, σύμφωνα με την οποία ο νους επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο όρος «γνωσιακή» που χρησιμοποιείται εναλλακτικά από κάποιους συγγραφείς αναφέρεται στις ενέργειες της αντίληψης και γνώσης. Η Γνωστική Επιστήμη, συνεπώς, είναι η επιστήμη του νου. Οι γνωσιακοί επιστήμονες διερευνούν την αντίληψη, τη σκέψη, τη μνήμη, την κατανόηση της γλώσσας, τη μάθηση και άλλα νοητικά φαινόμενα. Οι μέθοδοι έρευνας είναι πολυποίκιλες και περιλαμβάνουν την παρατήρηση ενηλίκων και παιδιών, τον προγραμματισμό υπολογιστών προς επιτέλεση σύνθετων προβλημάτων, την εξέταση της φύσης του νοήματος και της νοηματοδότησης γλωσσών, την εξέταση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή με αυτόν το νέο θαυμαστό κόσμο.

 

ΨΥΧ 322 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η ανάγνωση αντιπροσωπεύει μια βασική δεξιότητα απαραίτητη για την προσαρμογή και την επιτυχία σε διάφορα πεδία. Ταυτόχρονα, αντιπροσωπεύει και μια πολύπλοκη δεξιότητα που απαιτεί το συντονισμό γνωστικών διεργασιών, όπως η αντίληψη, η κωδικοποίηση, η μνήμη, και η νόηση. Το μάθημα εξετάζει αυτές τις γνωστικές διεργασίες και την εφαρμογή τους σε έργα ανάγνωσης, όπως η αναγνώριση της λέξης, η κατανόηση της πρότασης και η κατανόηση κειμένου. Έμφαση, όμως, δίνεται και στα αποτελέσματα της ανάγνωσης αναφορικά με νοητικές αναπαραστάσεις και απόκτηση γνώσης (μάθηση). Τέλος, αναφορά γίνεται και σε θέματα που σχετίζονται με αναγνωστική ικανότητα, την ανάπτυξη και τη μέτρησή της.

 

ΨΥΧ 323 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ανθρώπινη γλώσσα είναι μία από τις πλέον απαιτητικές και περίπλοκες ικανότητες. Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να παρουσιάσει θεωρίες και επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη γης γλώσσας στον άνθρωπο. Θα διανύσουμε το φάσμα ανάπτυξης αρχίζοντας από την βρεφική ηλικία και θα προχωρήσουμε να συμπεριλάβουμε και την Τρίτη ηλικία. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν βιολογικές, οργανικές, νευρολογικές και αναπτυξιακές αιτίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και χρήση της γλώσσας.

 

ΨΥΧ 331 ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΝΕΟ)

Πλαστικότητα και οργάνωση του νευρικού συστήματος από την γέννηση μέχρι τον θάνατο και βασικές αρχές εξειδίκευσης λειτουργιών. Επιδράσεις εγκεφαλικής βλάβης στα νευρωνικά δίκτυα και σύγχρονες θεωρίες αναδιοργάνωσης εγκεφαλικών λειτουργιών τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. Ο ρόλος της γενετικής, των ορμονών, και του μεταβολισμού σε σχέση με την φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου καθώς και στη ψυχοπαθολογία, στις νευρολογικές διαταραχές και στις διαταραχές συμπεριφοράς.

 

ΨΥΧ 332 Κοινωνική Ψυχολογία της Γνωστικής Ανάπτυξης (Ε)

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην γνωριμία του φοιτητή με ένα ερευνητικό τομέα που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης της σύγχρονης κοινωνικής ψυχολογίας με αναπτυξιακές θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης και μάθησης. Θα δοθεί έμφαση στις εκπαιδευτικές εφαρμογές του τομέα αυτού έρευνας στην συνεργατική μάθηση και αλληλεπίδραση συνομηλίκων στη σχολική ηλικία. Το μάθημα θα ασχοληθεί επίσης με μια ιστορική αναδρομή σε θεωρίες που έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις της κοινωνιογενετικής προσέγγισης στην ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση όπως η κοινωνική σχολή της Γενεύης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη γνωριμία των φοιτητών με τις πρόσφατες κοινωνιό-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης που ακολούθησαν τις κλασικές θεωρίες του Piaget, του Vygotsky και του G.H. Mead.

 

ΨΥΧ 341 ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΑΠΟΚΛINΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚOΤΗΤΑ (ΝEΟ)

Το μάθημα εξετάζει τη ψυχολογία των ατόμων που βρίσκονται είτε αντιμέτωποι με το νόμο είτε ζουν στο περιθώριο της νομιμότητας. Θα μελετηθούν τα προφίλ προσωπικότητας και οι γνωστικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφοριστικοί μηχανισμοί που προδιαθέτουν στην αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα εξεταστούν φαινόμενα όπως κακοποίηση και βία στην οικογένεια και στην κοινωνία, σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά, κατάχρηση ουσιών και άλλοι εθισμοί, συμμετοχή σε παραθρησκευτικές οργανώσεις και περιθωριακές ομάδες κα. Το μάθημα περιλαμβάνει και ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης στα φαινόμενα αυτά.

 

ΨΥΧ 342 ΨΥΧΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞAΡΤΗΣΗΣ (ΝEΟ)

Το μάθημα αυτό μελετά του ψυχολογικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και συντήρηση της εξάρτησης από ουσίες. Θα μελετηθούν οι εξαρτήσεις στη νικοτίνη, αλκοόλη και τα σκληρά ναρκωτικά ανάμεσα σε άλλα. Έμφαση θα δοθεί στη σύγχρονη έρευνα όσον αφορά στους αιτιολογικούς μηχανισμούς και παράγοντες προδιάθεσης για τις διαταραχές αυτές όπως και στις σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, αξιολόγησης και παρέμβασης.

 

ΨΥΧ 343 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

Το μάθημα στοχεύει να γεφυρώσει τη ψυχολογική θεωρία/έρευνα με την πράξη. Έχει εμπειρικό χαρακτήρα και δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές να αξιολογήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να αναπτύξουν γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες, αυτογνωσία, και κριτική σκέψη μέσω ενημερωτικών επισκέψεων και εθελοντικής εργασίας σε φορείς στην κοινότητα. Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να χαράξουν σταδιακά και μεθοδικά τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για ανεύρεση εργασίας ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Θα παρουσιαστούν ιστορικά και σύγχρονα επαγγελματικά θέματα στη ψυχολογία σε διεθνές, ευρωπαϊκό, και τοπικό επίπεδο. Θα προωθηθεί μια σύνθεση της ψυχολογικής επιστήμης μέσω της παρουσίασης διαφόρων ειδικοτήτων της ψυχολογίας. Θα δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη ψυχολογική έρευνα σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Το μάθημα απαιτεί συμμετοχή σε εργαστήρια.

 

ΨΥΧ 350 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι

Η ερευνητική εμπειρία είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε ερευνητικά προγράμματα πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια και τη συνεργασία ενός μέλους του ΔΕΠ του Τμήματος, που θα λειτουργεί ως επόπτης. Αυτή η εμπειρία είναι ξεχωριστή από την διπλωματική εργασία (ΨΥΧ 490, ΨΥΧ 491).

 

ΨΥΧ 370 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Μάθηση και Διδασκαλία

Το μάθημα εξετάζει τη μάθηση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η βασική οργάνωση του μαθήματος στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετες περιοχές: διαδικασίες μάθησης, αποτελέσματα, και πλαίσια μάθησης. Τα επιμέρους θέματα περιλαμβάνουν: θεωρίες μάθησης, μάθηση και μνήμη, στρατηγικές, απόκτηση εννοιών, απόκτηση, αναδιοργάνωση, και μεταφορά γνώσης, μάθηση και ευφυία, μάθηση σε γνωστικά και γνωσιακά πεδία, μάθηση και διδασκαλία, επαγωγικές και παραγωγικές προσεγγίσεις, μαθησιακά έργα, και αξιολόγηση.

 

ΨΥΧ 390 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στο ΨΥΧ 390 ο φοιτητής μελετά ένα θέμα της επιλογής του, που δεν περιλαμβάνεται σε εξειδικευμένο μάθημα. Οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια και τη συνεργασία ενός μέλους του ΔΕΠ του Τμήματος, που θα λειτουργεί ως επόπτης για το θέμα μελέτης.

 

ΨΥΧ 401 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μια μελέτη των διαφόρων κλινικών μεθόδων αξιολόγησης που αξιοποιούνται στα πλαίσια μιας διαγνωστικής διερεύνησης. Θα συζητηθεί η αξιολόγηση της προσωπικότητας, της νοημοσύνης, της συμπεριφοράς, και των συναισθηματικών, προσαρμοστικών, και γνωστικών λειτουργιών. Θα αναπτυχθούν θέματα ψυχομετρίας, όπως η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, οι νόρμες, και η στάθμιση εργαλείων. Θα παρουσιαστούν τα επικρατέστερα συστήματα διαγνωστικής ταξινόμησης. Θα συζητηθούν δεοντολογικά και φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με την κλινική διάγνωση και τη διαγνωστική διερεύνηση, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της κοινωνικής στιγματοποίησης.

 

ΨΥΧ 402 ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Tο πρόβλημα του νου και των λειτουργιών του απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχή σχεδόν του διανοητικού του ταξιδιού. Tο τι είναι ο νους, η σχέση του με το σώμα, ο τρόπος που αναπαριστά τον κόσμο, ο τρόπος λειτουργίας του, ο συντονισμός των νοητικών και σωματικών λειτουργιών, η συνείδηση, η σχέση συνειδητών και μη νοητικών λειτουργιών και πολλά άλλα ερωτήματα απασχολούν συστηματικά τον άνθρωπο τουλάχιστον από την εποχή του Πλάτωνα. Στα ερωτήματα αυτά, όπως είναι φυσικό, έχει δοθεί σωρεία διαφορετικών απαντήσεων και έχουν χρησιμοποιηθεί στην εξέτασή τους διάφορα είδη ερευνητικών μεθόδων. Oι ερευνητικές μέθοδοι και οι απαντήσεις που πηγάζουν από αυτές συνιστούν τις πολυποίκιλες θεωρίες του νου, που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες από αυτές τις θεωρίες.

 

ΨΥΧ 403 ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ερευνητικά δεδομένα της γνωστικής ανάπτυξης από τη γέννηση μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, τα περιεχόμενα του μαθήματος εστιάζονται στις περιοχές της αντιληπτικής, μνημονικής, γλωσσικής και εννοιολογικής ανάπτυξης. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλημάτων. Το μάθημα αρχίζει με την παρουσίαση των σημαντικών θεωρητικών προσεγγίσεων του φαινομένου της γνωστικής ανάπτυξης και εν συνεχεία προχωράει στην παρουσίαση ειδικών περιοχών.

 

ΨΥΧ 404 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Συσχετιστική και Πειραματική Έρευνα

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε εξειδικευμένα θέματα μεθοδολογίας και στατιστικής στην ψυχολογία. Στην περιοχή της συσχετιστικής έρευνας συζητούνται εκτενώς μεθοδολογικές προσεγγίσεις που οδηγούν στην ιεραρχική παλινδρόμηση και στην ανάλυση παραγόντων, ανάλυση διαδρομής και μοντέλα δομικών εξισώσεων. Ως προς την πειραματική έρευνα, το μάθημα καλύπτει απλά και σύνθετα παραγοντικά σχέδια με έμφαση τόσο στον πειραματικό σχεδιασμό όσο και στην στατιστική ανάλυση. Ειδικότερα, θα συζητηθούν στατιστικές τεχνικές με αφετηρία την ανάλυση διακύμανσης, προχωρώντας σε τεχνικέςANOVA through regression. Latin Squares και Nested Designs. Αναφορά γίνεται, επίσης, και στην πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης, καθώς και στις βασικές της προϋποθέσεις, όπως η ομοιογένεια της διακύμανσης. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις ως προς την συσχετική και πειραματική μεθοδολογία και των αντίστοιχων στατιστικών εφαρμογών, που θα τους επιτρέψουν την κατανόηση σύνθετων εργασιών και τη διεξαγωγή ψυχολογικών πειραμάτων και ανάλυσης των δεδομένων.

 

ΨΥΧ 407 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ: Αναγνωστικά Προβλήματα

Το μάθημα αυτό καλύπτει διεξοδικά το χώρο των αναγνωστικών δυσκολιών και της δυσλεξίας μελετώντας τη φύση, τα αίτια, τη διάγνωση και διάφορους τύπους αντιμετώπισης των αναγνωστικών προβλημάτων που βασίζονται σε διαφορετικές θεωρίες και προσεγγίσεις. Το μάθημα χωρίζεται, επομένως, σε πέντε περιοχές: (1) την ανασκόπηση θεωρητικών ερμηνειών των αναγνωστικών δυσκολιών, (2) τις βασικές αρχές διάγνωσης, (3) την ανασκόπηση των σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, (4) τη μελέτη των διαφόρων περιπτώσεων παιδιών με αναγνωστικά προβλήματα και (5) τη συγγραφή αναφορών για τη χρήση τους στα σχολεία και τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φωνολογικές και γνωστικές μεταβλητές που ερμηνεύουν τις αναγνωστικές δυσκολίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

 

ΨΥΧ 422 ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κλινική Νευροψυχολογία ασχολείται με την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή μια γενική εικόνα της σχέσης εγκεφάλου και συμπεριφοράς. Το μάθημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και του τρόπου αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για την εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, οπτικοχωρικές ικανότητες, λεκτική μάθηση κ.ά). Τέλος, μελετώνται οι συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης και οι νευροψυχολογικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ασθενούς (π.χ. άνοιες, αφασίες, απραξίες, αγνωσίες, αλλαγές στην προσωπικότητα λόγω βλάβης στους μετωπιαίους λοβούς κ.λπ.).

 

ΨΥΧ 423 ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην έννοια της Νοητικής Καθυστέρησης ως διακριτού ψυχολογικού φαινομένου, το οποίο συνδέεται με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Ειδικότερα, η έννοια της Νοητικής Καθυστέρησης μελετάται σε σχέση με το εξελικτικό πρότυπο του ομαλού παιδιού και τονίζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ταξινόμηση της Νοητικής Καθυστέρησης, τη σχέση μεταξύ Δείκτη Ευφυΐας (IQ), χρονολογικής ηλικίας, νοητικής ηλικίας, τα κίνητρα και την προσωπικότητα τού νοητικά καθυστερημένου παιδιού, την παρέμβαση, την ιδρυματοποίηση – ομοιογενοποίηση και εκτίμηση των σύγχρονων τάσεων για την αντιμετώπιση του θέματος της Νοητικής Καθυστέρησης.

 

ΨΥΧ 424 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην ψυχολογία αφορά στον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης στον εγκέφαλο, στη διερεύνηση, δηλαδή, του αναπαραστατικού μέσου των πληροφοριών στο επίπεδο των σημαινομένων, στο επίπεδο των μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμικών ή μη), οι οποίες επεξεργάζονται τα σημαίνοντα, και στο επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας. Hδιερεύνηση αυτή προϋποθέτει γνώση των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης, όπως είναι η προτασιακή αναπαράσταση, οι εικονικές αναπαραστάσεις, τα σημασιολογικά δίκτυα, οι κατανεμημένες αναπαραστάσεις των νευρωνικών δικτύων κλπ. Hκατανόηση αυτών των τρόπων και η συγκριτική μελέτη τους στηρίζεται στα ευρήματα ενός ευρέος φάσματος ερευνητικών πεδίων, όπως η ψυχολογία, η γλωσσολογία, οι νευροεπιστήμες, η τεχνητή νοημοσύνη και η φιλοσοφία. Tο μάθημα αυτό αποβλέπει από τη μια να εξοικειώσει το φοιτητή με αυτά τα ευρήματα και να εξετάσει τους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και από την άλλη να εξετάσει το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητη η έννοια της αναπαράστασης (ως εσωτερική κωδικοποίηση με σημασιολογικό περιεχόμενο περιβαλλοντικών πληροφοριών) για την κατανόηση της συμπεριφοράς.

 

ΨΥΧ 425 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΕΟ)

Το μάθημα θα παρουσιάσει την σχέση των χημικών ουσιών με την εγκεφαλική λειτουργία. Η αλληλουχία των νευροχημικών γεγονότων σχετικά με την φαρμακολογική δράση φαρμάκων (π.χ. ιεγερτικών, οπιώδη, παραισθησιογόνων, ψυχοφαρμάκων) καθώς και η φαρμακευτική τους δράση και επιδράσεις (όπως εξάρτηση και άλλες παρενέργειες) θα αποτελέσουν βασικό μέρος του μαθήματος.

 

ΨΥΧ 426 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα εστιάζεται στη μελέτη της επιστήμης και του επαγγέλματος της κλινικής ψυχολογίας. Έμφαση δίνεται στη συζήτηση γύρω από διλήμματα που αντιμετωπίζει το επάγγελμα σήμερα αλλά και στη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ψυχοπαθολογία. Συζητούνται ζητήματα όπως την ανάγκη για χρήση αποτελεσματικών θεραπειών και του τρόπου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων, δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα. Το μάθημα περιλαμβάνει ανασκόπηση και εφαρμογή των μεθόδων της κλινικής έρευνας, περιλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών, των πειραμάτων με ένα άτομο κλπ, και εισάγει το φοιτητή σε σύγχρονες πειραματικές έρευνες στο χώρο της ψυχοπαθολογίας.

 

ΨΥΧ 450 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ

Η ερευνητική εμπειρία είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε ερευνητικά προγράμματα πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια και τη συνεργασία ενός μέλους του ΔΕΠ του Τμήματος, που θα λειτουργεί ως επόπτης. Αυτή η εμπειρία είναι ξεχωριστή από την διπλωματική εργασία (ΨΥΧ 490, ΨΥΧ 491).

 

ΨΥΧ 490 - ΨΥΧ 491 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια και τη συνεργασία ενός μέλους του ΔΕΠ του Τμήματος, που θα λειτουργεί ως επόπτης. Τα άτομα αυτά απαλλάσσονται από δύο επιλεγόμενα μαθήματα Ψυχολογίας.