ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεωργίου Στέλιος

Κωνσταντινίδου Φώφη

Παπαδόπουλος Τιμόθεος

Ραφτόπουλος Αθανάσιος

Διακίδου Ειρήνη- Άννα

Αβρααμίδης Μάριος

Παναγιώτου Γεωργία (Πρόεδρος)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σπανούδης Γιώργος (Αντιπρόεδρος)

Ψάλτης Χάρης

Φάντης Κώστας

Καρεκλά Μαρία

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Καδιανάκη Ειρήνη

Σταυρινίδης Παναγιώτης

Μιχαηλίδης Μιχάλης

 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Σιήμη Άντρια

Λόρδος Aλέξανδρος

 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νατσόπουλος Δημήτριος

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καραγιάννη Ελένη

 
 
Άλλο Ερευνητικό Προσωπικό
 
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 
Νέοι Ερευνητές