Εκτύπωση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο. Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποικίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

Πλούσιο συγγραφικό έργο έχει να επιδείξει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έργο παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από την έκδοση Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου παράγεται από την εκδοτική ομάδα του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων. Η εκδοτική ομάδα συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα για τη συλλογή της ύλης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας και επιμέλειας από το αρμόδιο προσωπικό του Τομέα. Με τη διαδικασία αυτή παράγονται:

Ενημερωτικές εκδόσεις παράγονται, επίσης, από άλλες υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που αφορούν κατά κύριο λόγο τους φοιτητές. Στο εκδοτικό έργο ξεχωρίζει και η παραγωγή βιβλίων από το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πολιτιστικό Κέντρο ΠΚ). Τα βιβλία αυτά παράγονται με την ευκαιρία θεατρικών παραστάσεων του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Οι εκδόσεις αυτές σελιδώνονται και παράγονται εκτός Πανεπιστημίου σε συνεργασία με ιδιώτες. Oι σχολές, τα τμήματα, οι ερευνητικές μονάδες και άλλες οντότητες του Πανεπιστημίου εκδίδουν μια ποικιλία από έντυπα, όπως οδηγούς σπουδών, επιστημονικά προφίλ, αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, ενημερωτικά έντυπα και δελτία, αφίσες κ.ο.κ.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου στην εκδοτική δραστηριότητα εμπλουτίστηκε με την ίδρυση και τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου. Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές εκδόσεις και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν το στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση, εκδόσεις βιβλίων ευρύτερου ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα, επανεκδόσεις βιβλίων εκτός κυκλοφορίας και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παράγει περιοδικές εκδόσεις, όπως είναι το ενημερωτικό δελτίο Κοινότητα και το περιοδικό Απόφοιτος.

Τέλος, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων, συντονίζει την παραγωγή επαγγελματικών καρτών του ΠΚ.