Ενημερωθείτε για το Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) του προγράμματος STE(A)M IT και κάντε έμεσα την εγγραφή σας! 
 
Title
Integrated STEM Teaching:
1. for primary school teachers
2. for secondary school teachers
 
Provider
European Schoolnet Academy
 
Project & funder(s) 
Scientix is funded under the European Union’s H2020 research and innovation programme, STE(A)M IT is funded under the European Union’s ERASMUS+ programme
 
Description
The ‘Integrated STEM Teaching for primary school teachers’ MOOC is relevant to primary school teachers of all levels of experience who are interested in learning how to go from teaching isolated Physics, Chemistry, Biology, Science, Technology, Engineering and Mathematics classes, to a real integrated STEM teaching of these topics, not only among themselves but with all other disciplines. This MOOC will examine the opportunities offered by integrated STEM teaching and will provide many practical examples.
 
The ‘Integrated STEM Teaching for secondary school teachers’ MOOC aims to provide secondary school teachers with essential skills and knowledge to go from isolated Physics, Chemistry, Biology, Science, Technology, Engineering and Mathematics classes, to a real integrated STEM teaching of these topics. And not only among themselves but with all other disciplines. Furthermore, you will be able to explore exemplary STE(A)M integrated lesson plans created and tested by other teachers, and many more relevant resources.
 
Objectives
In the ‘Integrated STEM Teaching’ MOOCs, participants will:
  • Learn how to use and apply the STE(A)M integrated teaching
  • Learn how to use real world challenges and STEM careers to contextualise STEM teaching and increase students’ engagement
  • Develop and implement STE(A)M integrated lesson plans combining 3-4 different subjects
  • Address with students a real-world challenge
  • Convert integrated STEM to teaching practices
 
Dates
  • ‘Integrated STEM Teaching’ MOOCs: 26 October – 2 December (5.5 weeks)
 
Estimated workload
3-5 hours per week
 
 
Target audience 
These courses are open to anyone willing to take them, but the main target audience are primary and secondary school teachers, and teacher trainers from Europe and beyond.
 
Pedagogical approach
The courses are organised around the principle of peer learning, with course content designed to stimulate reflection and discussion so that participants can learn from each other’s experiences and ideas. In order to complete the course, participants are required to submit a final course product (a learning scenario) and review their peers’ work. To facilitate peer learning, closed Facebook groups have been set up which are available here:
Integrated STEM Teaching,
 
Requirements
No previous experience with the courses’ topic is required. A basic level of digital literacy is required in order to navigate the course and engage in the course community. Interaction via social media is not a requirement but recommended to improve the course experience.
 
The course is offered in English; participants must be able to understand education-specific oral and written communication and must be confident in expressing themselves and interacting in English writing.
 
Language
English 
 
Certification
The course will offer a digital badge and a digital certificate upon successful completion.
 
To obtain a special certificate a participant must complete the ‘STEM is Everywhere’ MOOC first and follow one of the ‘Integrated STEM Teaching’ MOOCs.
 
Teachers who already have the STEM Is everywhere MOOC certificate from 2018 are already eligible for the special certificate if they complete one of the Integrated STEM Teaching MOOCs.
 
URL 
‘Integrated STEM Teaching’ MOOCs,
 
Disclaimer
The ‘Integrated STEM Teaching’ MOOCs for primary and secondary school teachers are co-funded by the STE(A)M IT and Scientix 4 projects. STE(A)M IT have received funding from the European Union’s ERASMUS+ programme (Grant agreement 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), coordinated by European Schoolnet (EUN). The content of the document is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Union or the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, which are not responsible for any use that might be made of the information contained.
 

 


STE(A)M IT: THE NEW REFERENCE PORTAL ON INTEGRATED STEM EDUCATION!

 

STEAM IT website GIF
  
We have some exciting news for the STEM education sphere! With the launch of the new STE(A)M IT portal, schools, teachers, career advisors, industry representatives and policymakers have now a dedicated space to work together on promoting innovative and integrated approaches to STE(A)M education!
 
The new STE(A)M IT portal will gather a community of experts and provide tools and guidelines to ensure that future citizens will be ready to tackle any issues in society, in a collaborative, critical and efficient way!
 
What can you find on the STE(A)M IT portal?
Tools and guidelines for educational stakeholders
To get students to see the interest of STEM degrees and careers, STE(A)M IT will provide schools, teachers, and career counsellors with ready to use materials! On the website, users will be able to explore the 7 integrated STEM Learning Scenarios for Secondary education (12 – 16 years old) and 4 for Primary education (6 to 11 years old) created by the STE(A)M IT focus group teachers!
Users will also have access to a repository of STEM jobs profiles and guidelines on how to present STEM jobs in classrooms!
 
STE(A)M IT is more than just a catalogue of resources!
It is a collaborative environment and a platform for exchange for actors of STEM education in Europe. As the project progresses, teachers will have the opportunity to collaborate, ask for best practice and advice, and share their experience about developing integrated STEM teaching materials. As for career advisors, they will be able to use the network of career advisors’ space as a mean to exchange and increase their understanding of emerging STEM careers and the skills needed for these careers.
 
The 1st European integrated STE(A)M reference framework for policymakers and schools
STE(A)M IT is an Erasmus+ project which aspires to create the first reference framework for integrated STE(A)M education in Europe! Based on research on the topic and the contributions from the project stakeholders, STE(A)M IT will develop, test, and define the 1st reference framework for STE(A)M education. The framework will be published on the website in 2022. Stay posted to learn more about the development of the framework!
 
Curious to know more? The best way to discover all the possibilities offered by the new STE(A)M IT portal, is yet to visit the website!
 
 

 
 
 
WorkingFromHomeErgonomics Blogheader


cropped TIWI logo e1555591160859
TIWI PROJECT
 
Υπενθυμίζουμε το κοινό μας πως το ερευνητικό πρόγραμμα TIWI βρίσκεται πάντα σε διαδικασία εφαρμογής. Η συμμετοχή σας σε αυτό θα ήταν χαρά μας! Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.
 
 
 
 
ImeridaFE2019 posterA1 1
 
 
 
 

Ομιλία Δρ. Σοφοκλή Σωτηρίου

Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες

Τα σχολεία μας πρέπει να είναι φυτώρια εξερεύνησης και ανακάλυψης. Πρέπει να είναι επιταχυντές της καινοτομίας. Πρέπει να προωθούν την Ανοικτή Εκπαίδευση (Open Schooling). Οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να θέσουν το όραμα για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες παρέχουν τα σωστά εργαλεία και υποστηρίζουν την πρόοδο όλων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται για την επίτευξη βαθύτερης μάθησης και να υποστηρίζουν τους μαθητές τους να αναζητούν νέα γνώση και να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία. Πρέπει να διευκολύνουμε τη διαδικασία με την πρόβλεψη για τον απαραίτητο καταλύτη: Αυτός είναι ο προβλεπόμενος ρόλος της δράσης υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες», να περιγράψει και να εφαρμόσει σε μια κλίμακα τη διαδικασία που θα διευκολύνει τον μετασχηματισμό των σχολείων σε καινοτόμα οικοσυστήματα, καθώς θα ενεργούν ως κοινότητες επιστημονικής μάθησης, για την οποία οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινότητα αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη, πάνω στην οποία έχουν εξουσία και από την οποία όλοι επωφελούνται μέσω της αύξησης του επιστημονικού κεφαλαίου των κοινοτήτων τους και μέσω της ανάπτυξης υπεύθυνης πολιτικής συνείδησης.

Ομιλία Δρ. Ζαχαρούλας Σμυρναίου

Αξιολόγηση των STEM και STEAM
Διδακτικών Προσεγγίσεων

Κατά την ομιλία αυτή θα παρουσιαστούν ποσοτικές, ποιοτικές και θεμελιωμένες μέθοδοι αξιολόγησης των STEM και STEAM διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο δύο Ευρωπαϊκών έργων, Creations και Stories of Tomorrow. O συνδυασμός μεθοδολογικών εργαλείων είναι απαραίτητος για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. Επιπλέον, ο “συνδυασμός μεθόδων σχεδιασμού” οδηγεί σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιτρέπει μια αμοιβαία επικύρωση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας μια σαφή λογική για την επιλογή κάθε μεθόδου. Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη τριών επιστημονικών, ερευνητικών εργαλείων βασισμένων στη δημιουργικότητα: 1) “From Inbox to Newbox”, ένα θεωρητικό εργαλείο που βασίζεται στο μοντέλο δημιουργικότητας SCSM (Hu, 2002), το μοντέλο TTCT (Kim, 2017) και τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας, όπως αυτά αναπτύσσονται στο πρόγραμμα Creations. 2) “Μοντέλο Αξιολόγησης της Δημιουργικότητας των μαθητών”, το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει διαφορετικούς γνωστικούς τομείς μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναπαράσταση των επιστημονικών εννοιών - μέσα από εργαλεία ΤΠΕ και διαφορετικά σημειωτικά συστήματα, όπως η οπτικοποίηση και τα μοντέλα (Stories of Tomorrow). 3) “Μοντέλο αξιολόγησης της δημιουργικότητας των εμπειρογνωμόνων”, το οποίο στοχεύει στην παρακολούθηση του μοντέλου σκέψης των εμπειρογνωμόνων και στην αντιπαραβολή του με το δημιουργικό μοντέλο σκέψης των μαθητών.


73375509 2558424057549340 6915614387055099904 n

Ο επικεφαλής της ομάδας μας, Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία στην παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος STEM σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης! Η εκδήλωση έλαβε χώρα εν τη παρουσία του αξιότιμου Υπουργού κ. Κώστα Χαμπιαούρη (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), και της αξιότιμης Υπουργού, κας Βασιλικής Αναστασιάδου (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο, όπου και παρατίθεται συνέντευξη του Δρ. Ζαχαρία:
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/pos-ftiachno-mia-poli-ap-to-miden

1/11/2019

 

 
 GoLab Mascots-1

Πρόσκληση εκπαιδευτικών στην κοινότητα του Go-Lab! Εγγραφείτε στην κοινότητα του Go-Lab και υιοθετήστε την μάθηση με διερώτηση και τον εικονικό πειραματισμό στην τάξη σας!
 
Είστε εκπαιδευτικός; Θέλετε να εμπλουτίσετε την διδασκαλία σας με συναρπαστικά πειράματα και εκπληκτικές επιδείξεις; Θέλετε οι μαθητές να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες με την επιστήμη; Τότε εγγραφείτε στην κοινότητα του Go-Lab και μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του που προσφέρει (Go-Lab Ecosystem)!
 
Εμείς θα σας εκπαιδεύσουμε να αξιοποιείται τα διαδικτυακά εργαστήρια και το εργαλείο συγγραφής Graasp προκειμένου να δημιουργήσετε εκπαιδευτικά σενάρια που ακολουθούν το πρότυπο της διερώτησης και να εφαρμόζεται τα ψηφιακά αυτά μαθήματα (ILSs) στην τάξη σας. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να εξειδικευτείτε στην αξιοποίηση του Go-Lab και να γίνεται Go-Lab Expert Teacher, λαμβάνοντας αναγνώριση για τις δεξιότητες που θα αποκτήσετε!
 
Η συμμετοχή και εγγραφή σας στο Go-Lab μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, κρατείστε επαφή με το άτομο επικοινωνίας που συντονίζει της επιμορφώσεις για το Go-Lab στην Κύπρο.
 
Εγγραφείτε τώρα στην κοινότητα του Go-Lab (αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στο Graasp, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν εδώ και μετά να πατήσετε στην φόρμα εγγραφής)
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Νικολέττα Ξενοφώντος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
22892934

76897503 1159923674197138 3994122957382221824 o

Τα τελευταία μας νέα από το MoPED Project:

Εκπαιδευτική συνάντηση των συμμετεχόντων του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 4 Ιουνίου - 8 Ιουνίου 2018.

Συμμετοχή σε διάφορα θέματα: “Thinking outside the box” or “The Black-box” activity, Use of Go-Lab to promote inquiry-based learning, Teaching with Technology in Higher Education, The Use of Digital Technologies in Mathematics Education, Educational Technological Tools “glide” in Field Trips, The study and integration of digital practices in literacy courses, The use of Blackboard e-education platform for course management, The use of the Blackboard Platform during the Field Placement Program of Student Teachers, Computer Science Applications in the Teaching of Science in Elementary School, The use of Videos during the Field Placement Program of Student Teachers. Η μελέτη αποσκοπούσε στην εισαγωγή των συμμετεχόντων σε σύγχρονα καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκπαιδευτική συνάντηση των συμμετεχόντων του προγράμματος που διεκπεραιώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έλαβε χώρα από τις 13 Μαΐου έως τις 16 Μαΐου 2019 στο Εθνικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουκρανίας με το όνομα K.D. Ushynsky, Ουκρανία.

Οι συμμετέχοντες ασχολούνταν με διάφορες δραστηριότητες: Hands-on Inquiry Activities, Go-Lab Ecosystem and inquiry learning: Inquiry cycle and Go-Lab inquiry apps, Transformation of the Hands-on Inquiry Activities into ILSs, Collaboration and Cooperation with Go-Lab, What is Critical Thinking and Strategies for Teaching Critical Thinking Skills, The use of the Blackboard Platform during the Field Placement Program of Student Teachers, The use of Videos During the Field Placement Program of Student Teachers.

Find out more by clicking here:
Day 1, Day 2, Day 3, Day 4