HR 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tο έργο HRS4R αφορά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού για ερευνητές με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης των δεξιοτήτων και των εμπειριών τους, την διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διαδικασία πρόσληψης καθώς επίσης την προώθηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας.
Η ανάπτυξη στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού για ερευνητές αποτελεί έναν μηχανισμό που διάφοροι ερευνητικοί οργανισμοί και χρηματοδότες έρευνας και Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν για να εναρμονίσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς εσωτερικής ανάλυσης, επαναξιολόγησης και ανατροφοδότησης που ελέγχεται με εξωτερική αξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιλαμβανόμενο την σημαντικότητα του έργου για τη μελλοντική πρόοδο της έρευνας, που αποτελεί βασικό του πυλώνα έχει υιοθετήσει τον Δεκέμβριο του 2010 την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή. Κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου άρχισαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου HRS4R κάτω υπό την γενική εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Οι εργασίες υλοποίησης του έργου έχουν αρχίσει τον Οκτώβριο του 2011 από την ειδική επιτροπή που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καθώς επίσης και μέλη του διοικητικού προσωπικού. Το πλάνο στρατηγικής για τους ερευνητές ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΚ τον Ιούνιο του 2012. Στην συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε με επιτυχία το στρατηγικό πλάνο και στις 11/6/2012 απένειμε στο Π.Κ την διάκριση με το λογότυπο "HR Excellence in Research".

Τα πέντε βασικά βήματα υλοποίησης του έργου, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:
1. Εσωτερική ανάλυση μέσα από την σύγκριση των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή.
2. Δημοσίευση του σχεδίου δράσης που περιγράφει τις διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για εναρμόνιση των εσωτερικών πολιτικών με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή.
3. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης του Π.Κ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απονομή του λογότυπου «HR Excellence in Research». 4. Αυτό-αξιολόγηση της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές από τον οργανισμό, ανα διετία, για αναθεώρηση ή προσθήκη αλλαγών όπου κρίνεται αναγκαίο.
5. Εξωτερική αξιολόγηση της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε τέσσερα χρόνια.