Εκτύπωση

Proedros Tmimatos Edited

   

 

 

 

 

  

 

Αντώνης Έλληνας,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

 

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα στην Κύπρο με περίπου 400 προπτυχιακούς, 50 μεταπτυχιακούς και 12 διδακτορικούς φοιτητές.

Προσφέρει προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα της Kοινωνιολογίας, της Πολιτικής Eπιστήμης, και της Δημοσιογραφίας.

Το ΚΠΕ είναι μια ζωντανή και δημιουργική κοινότητα. Αποτελείται από δεκαέξι μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και απασχολεί δεκαπέντε ειδικούς επιστήμονες, καθώς και αριθμό ερευνητικών συνεργατών.

Συγκεκριμένα στο Τμήμα:

Η διδασκαλία στο ΚΠΕ

Τα προγράμματα μας προσφέρουν σφαιρική κάλυψη των επιστημονικών τους πεδίων και δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα στοχεύουν:

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω εγγραφής σε διεθνή πανεπιστήμια μέσω Erasmus και σε διεθνή φόρα μέσω του Model United Nations και του Model European Union.

Όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας μέσω συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ορισμένα από τα πολλά παραδείγματα επιτυχημένης σταδιοδρομίας που ακολουθούν οι 1300 απόφοιτοι του ΚΠΕ.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στα προγράμματα σπουδών μας, παρακαλώ μελετήστε την ιστοσελίδα μας και αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία και/ή τους/τις Συντονιστές/τριες των Προγραμμάτων μας.

Αν είστε κάτοχος διδακτορικού και ενδιαφέρεστε να διδάξετε στο Τμήμα, σημειώστε ότι ανακοινώνουμε ετησίως (γύρω στα τέλη Ιανουαρίου) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικούς Επιστήμονες. Οι θέσεις αυτές μερικής απασχόλησης κατανέμονται μετά από συλλογική αξιολόγηση από το Συμβούλιο του Τμήματος στη βάση δημοσιοποιημένων κριτηρίων (συγκ. διδακτικών αναγκών, ερευνητικής αριστείας και διδακτικής πείρας).

Αν είστε μεταδιδακτορικός/η ερευνητής/ρια που θέλει να συνεργαστεί ερευνητικά μαζί μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, παρακαλώ μελετήστε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος, και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους στέλνοντας τους ένα σύντομο βιογραφικό σας και εξηγώντας τους (α) την πρόταση σας και (β) πως μπορούν να εμπλακούν.

Αν είστε οργανισμός που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη διαδικτυακή σας επίσκεψη.