Η Διπλωματική Εργασία είναι έκτασης 15.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων των αναφορών και της βιβλιογραφίας. Για τη Διπλωματική Εργασία οι φοιτητές και φοιτήτριες ξεκινούν να προετοιμάζονται από το 3ο εξάμηνο και την ολοκληρώνουν το 4ο εξάμηνο, ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Διατριβές Μάστερ, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του Διδακτικού Προσωπικού.