1. Δικαίωμα εγγραφής σε «Τοποθετήσεις σε οργανισμούς»:

Δικαίωμα εγγραφής στις μαθησιακές ενότητες ΚΠΕ450 και ΚΠΕ502 έχουν μόνο όσοι φοιτητές/ριες έχουν τη στιγμή της αίτησής τους ΣΜΟ πάνω από 7,5/10 και έχουν εξασφαλίσει θέση πρακτικής άσκησης η οποία έχει εγκριθεί από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης. Για το προπτυχιακό, δικαίωμα εγγραφής έχουν φοιτητές/ριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 120 ECTS από τα μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος, και για το μεταπτυχιακό, φοιτητές/ριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 30 ECTS από το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η εγγραφή στα μαθήματα «Τοποθετήσεις σε οργανισμούς» γίνεται μόνο κατά το θερινό εξάμηνο.

  1. Διαδικασία εγγραφής και επιλογή:
  • Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μετά από πρόσκληση του συντονιστή τοποθετήσεων, οι φοιτητές/ριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση το θερινό εξάμηνο συμπληρώνοντας το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση.
  • Η επιλογή των φοιτητών/ριών γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση (με δικαίωμα συμμετοχής για όσους/ρες έχουν Σταθμικό Μέσο Όρο πάνω από 7.5/10). Η κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας που δηλώνουν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες για τους οργανισμούς στους οποίους θα ήθελαν να εργαστούν σε συνάρτηση με την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
  • Οι φοιτητές/ριες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τους οργανισμούς με τους οποίους το τμήμα θα έχει συνυπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Η επιλογή του οργανισμού υποδοχής πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια μεταξύ των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο σπουδών και των καθηκόντων πρακτικής άσκησης των φοιτητών/ριών.
  1. Τοποθέτηση σε οργανισμό:

Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου, δηλαδή από το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου μέχρι τον Αύγουστο, για περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Για κάθε θέση συνυπογράφεται Συμφωνία Συνεργασίας Τοποθέτησης Φοιτητών μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του οργανισμού υποδοχής.

  1. Αξιολόγηση:

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/ριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης Δραστηριότητας. 

  1. Αμοιβή:

Για τον κάθε φοιτητή/ρια σε τοποθέτηση παρέχεται επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως από το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας» που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συμπλήρωμα της αμοιβής εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό υποδοχής.

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι η Σοφία Σταύρου (Λέκτορας), τηλ. (+357)22894394, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τοποθετήσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας: https://www.facebook.com/iloucy/, τηλ. (+357)22894301, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..