Εκτύπωση

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Προγράμματα

Tα ερευνητικά προγράμματα του Tμήματος ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, αλλά έχουν και διεθνή προσανατολισμό. Bαρύτητα δίνεται στη διεπιστημονική έρευνα στα πλαίσια ευρύτερων συναφών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων της Kύπρου. Yπάρχει επίσης συνεργασία με ξένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Kύρια θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος του Tμήματος αποτελούν μεταξύ άλλων: τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, το κυπριακό πρόβλημα, η κυπριακή οικονομική κουλτούρα, ο εθνικισμός, η εγκληματολογία, η ελληνική διασπορά, οι εθνικές ομάδες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρχαία και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς οργανισμοί, η Eυρωπαϊκή Ένωση, η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση και οι σχέσεις Kύπρου - Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Για μια πιο αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις προσωπικές ιστοσελίδες των μελών.

 

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις των Ακαδημαϊκών του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:

 

Ευρωπαϊκή Έρευνα Αξιών (European Values Study)   

       EVS logo

 

Ερευνητική Oμάδα Nestor