Επωνυμία Ιδρύματος:
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 
Ονομασία του προγράμματος σπουδών:
 
«Κοινωνιολογία» (4έτη/240 ECTS, Πτυχίο)
 
Τελικός τίτλος σπουδών:
 
Πτυχίο Κοινωνιολογίας
 
Τύπος προγράμματος σπουδών:
 
Συμβατικό πρόγραμμα σπουδών, ακαδημαϊκού τύπου.
 
Διάρκεια σπουδών:
 
4 έτη
 
Αριθμός ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται: 
 
240 ECTS
 
Αριθμός εξαμήνων φοίτησης:
 
8 εξάμηνα
 
-       1ο εξάμηνο 29 ects
-       2ο εξάμηνο 31 ects
-       3ο εξάμηνο 29 ects
-       4ο εξάμηνο 32 ects
-       5ο εξάμηνο 30 ects
-       6ο εξάμηνο 30 ects
-       7ο εξάμηνο 30 ects
-       8ο εξάμηνο 29 ects