Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2019 και μετά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ

ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ

ΜAΘHΜATA KOPΜOY

17 μαθήματα χ 6 ects + 2 μαθήματα χ 7 ects + 1 μάθημα χ 8 ects = ΣΥΝΟΛΟ 124 ects

 1. ΚΠΕ101 Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία
 2. ΚΠΕ102 Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες
 3. ΚΠΕ105 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 4. ΚΠΕ211 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες
 5. ΚΠΕ146 Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7ects)
 6. ΚΠΕ147 Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7ects)
 7. ΚΠΕ212 Ιστορία της Κοινωνιολογίας
 8. ΚΠΕ221 Κοινωνική Απόκλιση
 9. ΚΠΕ231 Κοινωνική Στρωμάτωση
 10. ΚΠΕ241 Κυπριακή Κοινωνία
 11. ΚΠΕ243 Σύγχρονα Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής
 12. ΚΠΕ247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα
 13. ΚΠΕ269 Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 ects)
 14. ΚΠΕ301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία
 15. ΚΠΕ302 Οικονομική Κοινωνιολογία
 16. ΚΠΕ314 Πολιτική Κοινωνιολογία
 17. ΚΠΕ327 Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Θεωρία
 18. ΚΠΕ333 Κοινωνιολογία της Θρησκείας
 19. ΚΠΕ348 Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 20. ΚΠΕ401 Παγκόσμια Κοινωνία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

3 μαθήματα x 5 ects + 1 μάθημα x 6ects = 21 ects

 1. Ξένη Γλώσσα Ι (5 ects)
 2. Ξένη Γλώσσα ΙΙ (5 ects)
 3. Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ (5 ects)
 4. ΕΠΛ 001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (6 ects)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

12 μαθήματα x 6 ects = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

10 μαθήματα x 6 ects = 60 ects + Διπλωματική Εργ. Ι & II 12 ects (ΚΠΕ 448-449) = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

10 μαθήματα x 6 ects = 60 ects + Πρακτική Άσκηση 12 ects (ΚΠΕ 450)

= ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

8 μαθήματα x 6 ects = 48 ects + Διπλωματική Εργ. 1 & ΙΙ 12 ects (ΚΠΕ 448- ΚΠΕ 449) + Πρακτική Άσκηση 12 ects  (ΚΠΕ 450) = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

 1. ΚΠΕ213 Νεολαία και Κοινωνία
 2. ΚΠΕ215 Εθελοντισμός: Θεωρία και Πρακτική
 3. ΚΠΕ244 Κοινωνική Θεωρία και Ιδιότητα του Πολίτη
 4. ΚΠΕ245 Κοινωνιολογία του Φύλου
 5. ΚΠΕ246 Κριτική Θεωρία
 6. ΚΠΕ300 Ανώτατη Εκπαίδευση, Πολιτική και Κοινωνία
 7. ΚΠΕ303 Νεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα
 8. ΚΠΕ304 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ
 9. ΚΠΕ305 Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 10. ΚΠΕ306 Κοινωνικά Κινήματα
 11. ΚΠΕ307 Κοινωνιολογία της Οικογένειας
 12. ΚΠΕ311 Κοινωνιολογία των Μειονοτικών Ομάδων
 13. ΚΠΕ315 Εθνογραφία και Ανθρωπολογική Θεωρία
 14. ΚΠΕ317 Ταυτότητα και Διαφορετικότητα
 15. ΚΠΕ319 Ανθρωπολογία της Θρησκείας
 16. ΚΠΕ320 Εθνότητα και Εθνικισμός
 17. ΚΠΕ322 Πολιτική Ανθρωπολογία
 18. ΚΠΕ324 Διεθνικότητα και Διεθνείς Μεταναστεύσεις
 19. ΚΠΕ325 Κοινωνιολογία του Δικαίου
 20. ΚΠΕ326 Κοινωνιολογία της Υγείας
 21. ΚΠΕ328 Αστικοποίηση
 22. ΚΠΕ329 Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας
 23. ΚΠΕ330 Κοινωνιολογία της Γνώσης
 24. ΚΠΕ331 Κοινωνιολογία της Εργασίας
 25. ΚΠΕ332 Κοινωνικά Προβλήματα
 26. ΚΠΕ336 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
 27. ΚΠΕ337 Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος
 28. ΚΠΕ340 Κοινωνική Θεωρία και Κινηματογράφος
 29. ΚΠΕ347 Μύθοι, Παρανοήσεις και Κατάχρηση της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
 30. ΚΠΕ349 Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 31. ΚΠΕ402 Αλήθεια, Μνήμη και Συμφιλίωση: Συγκριτικές Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις
 32. ΚΠΕ403 Ιστορική Κοινωνιολογία
 33. ΚΠΕ405 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας Ι
 34. ΚΠΕ406 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας ΙΙ
 35. ΚΠΕ419 Η Εικόνα στη Σύγχρονη Κοινωνία
 36. ΚΠΕ422 Κοινωνική Παρέμβαση και Αλλαγή
 37. ΚΠΕ448 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας Ι*
 38. ΚΠΕ449 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας ΙΙ*
 39. ΚΠΕ450 Πρακτική Άσκηση (12 ects)**

* Διπλωματική Εργασία:

Η Διπλωματική Εργασία είναι προαιρετική και εκπονείται κατά την διάρκεια του 4ου έτους σπουδών. Για εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία απαιτείται ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας 7.0 και γραπτή συναίνεση του επιβλέποντος καθηγητή. Λαμβάνει συνολικά 12 ects. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να επιλέξει τη Διπλωματική Εργασία τότε θα πρέπει να επιλέξει 2 άλλα μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Εξειδίκευσης ή Πρακτική Άσκηση.

 ** Πρακτική Άσκηση:

Η Πρακτική Άσκηση  είναι προαιρετική και εκπονείται κατά την διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου του 3ου έτους σπουδών. Για εισαγωγή στην Πρακτική Άσκηση απαιτείται ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας 7.5 και γραπτή συναίνεση του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Λαμβάνει 12 ects. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση τότε θα πρέπει να επιλέξει 2 άλλα μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Εξειδίκευσης ή Διπλωματική Εργασία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠIΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Μαθήματα αξίας 23 ects

Αριθμός μαθημάτων αξίας 11 ects από άλλα Τμήματα

+

ΚΠΕ 151  Εισαγωγή στην Πολιτικής Επιστήμη

+

1 μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης 6 ects

ΣΥΝΟΛΟ 240 ECTS

ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κατανομή κατά εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΟ 240 ECTS

1ο  ΕΤΟΣ

                   1o Εξάμηνο (29 ects)

2o Εξάμηνο (31 ects)

1.    ΚΠΕ101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

2.    ΚΠΕ102 Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες

3.    ΚΠΕ151 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

4.    ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

5.    Ξένη Γλώσσα Ι (5 ects)

1.    ΚΠΕ105 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

2.    ΚΠΕ146 Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ects

3.    ΚΠΕ147 Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ects)

4.    ΚΠΕ 211 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες

5.    Ξένη Γλώσσα ΙΙ (5 ects)

2ο ΕΤΟΣ

                   3o Εξάμηνο (29 ects)

                   4o Εξάμηνο (32 ects)

1.    ΚΠΕ 212 Ιστορία της Κοινωνιολογίας

2.    ΚΠΕ 231 Κοινωνική Στρωμάτωση

3.    ΚΠΕ 241 Κυπριακή Κοινωνία

4.    ΚΠΕ 247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα

5.    Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ (5 ects)

1.    ΚΠΕ 221 Κοινωνική Απόκλιση

2.    ΚΠΕ302 Οικονομική Κοινωνιολογία

3.    ΚΠΕ 269 Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 ects)

4.    ΚΠΕ301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία

5.    ΚΠΕ348 Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες

                                                                    3ο ETOΣ

                   5o Εξάμηνο (30 ects)

6o Εξάμηνο  (30 ects)

1.    ΚΠΕ314 Πολιτική Κοινωνιολογία

2.    ΚΠΕ327 Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Θεωρία

3.    ΚΠΕ333 Κοινωνιολογία της Θρησκείας

4.    2 Μαθήματα Εξειδίκευσης

1.    ΚΠΕ243 Σύγχρονα Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

2.    ΚΠΕ401 Παγκόσμια Κοινωνία

3.    2 Μαθήματα Εξειδίκευσης

4.    1 Μάθημα Επιλογής από άλλους Τομείς

                                                                          

Θερινό  Εξάμηνο

1.    ΚΠΕ450 Πρακτική Άσκηση**

4ο ΕΤΟΣ

                   7o Εξάμηνο (30 ects)

                   8o Εξάμηνο (30 ects)

1.    ΚΠΕ448 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας Ι*

2.    3 Μαθήματα Εξειδίκευσης

3.    1 Μάθημα Επιλογής από άλλους Τομείς

1.    ΚΠΕ449 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας ΙΙ*

2.    3 Μαθήματα Εξειδίκευσης

3.    1 Μάθημα Επιλογής από άλλους Τομείς

 

* Αν δεν επιλεγεί η Διπλωματική Εργασία ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης.  Για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.0.

** Αν δεν επιλεγεί η Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης.  Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.5.