Το ΚΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με 423 προπτυχιακούς , 59 μεταπτυχιακούς και 14 διδακτορικούς φοιτητές.
 
Bασικός σκοπός του Τμήματος είναι η αγωγή και η έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Kοινωνιολογίας, της Πολιτικής Eπιστήμης, και της Δημοσιογραφίας καθώς και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου πάνω σε ειδικά θέματα που κατέχουμε μέσω της επιστημονικής μας έρευνας και τριβής. Προς αυτό το σκοπό, υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση θεωρίας, πράξης, έρευνας και διδασκαλίας.
 
Το ΚΠΕ είναι μια ζωντανή και δημιουργική κοινότητα. Αποτελείται από δώδεκα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), και απασχολεί δύο επισκέπτες ακαδημαϊκούς, δεκαπέντε ειδικούς επιστήμονες, καθώς και αριθμό ερευνητικών συνεργατών.
 
Συγκεκριμένα στο Τμήμα:
  • Λειτουργούμε τρία δημοφιλή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Δημοσιογραφίας, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και δύο διδακτορικά προγράμματα.
  • Δημιουργήσαμε εξειδικευμένο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, δίδοντας στους φοιτητές μας την ευκαιρία να αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
  • Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και διοργανώνουμε Διεθνές Θερινό Σχολείο.
  • Διεκπεραιώνουμε και δημοσιεύουμε ποιοτική και ποσοτική έρευνα διεθνούς εμβέλειας σε διάφορους τομείς.
  • Είμαστε δικτυωμένοι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και συμμετέχουμε σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων με εξωτερική χρηματοδότηση.
  • Προσφέρουμε ενεργά στην κυπριακή κοινωνία, μέσω της δημιουργίας βήματος διαλόγου, εφαρμόσιμης γνώσης και διαμόρφωσης πολιτικής, αλλά και διεθνώς μέσα από τη διάχυση επιστημονικής γνώσης και συμβουλών.
Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στα προγράμματα σπουδών μας, παρακαλώ μελετήστε την ιστοσελίδα μας και αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία και/ή τους/τις Συντονιστές/τριες των Προγραμμάτων μας.
 
Αν είστε κάτοχος διδακτορικού και ενδιαφέρεστε να διδάξετε στο Τμήμα, σημειώστε ότι ανακοινώνουμε ετησίως (συνήθως Ιανουάριο ή Φεβρουάριο) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικούς Επιστήμονες. Οι θέσεις αυτές μερικής απασχόλησης κατανέμονται μετά από συλλογική αξιολόγηση από το Συμβούλιο του Τμήματος στη βάση δημοσιοποιημένων κριτηρίων (συγκ. διδακτικών αναγκών, ακαδημαϊκής αριστείας και διδακτικής πείρας).
 
Αν είστε μεταδιδακτορικός/η ερευνητής/ρια που θέλει να συνεργαστεί ερευνητικά μαζί μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, παρακαλώ μελετήστε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος, και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους στέλνοντας τους ένα σύντομο βιογραφικό σας και εξηγώντας τους (α) την πρόταση σας και (β) πως μπορούν να εμπλακούν.
 
Αν είστε οργανισμός που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη διαδικτυακή σας επίσκεψη.