Το εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διευθύνεται από τον Δρ Χάρη Ψάλτη και την Δρ Ειρήνη Καδιανάκη. Τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου προσπαθούν να κατανοήσουν τις κοινωνικό-ψυχολογικές διαδικασίες που διέπουν τα θέματα της αλλαγής, διαπροσωπικής και διομαδικής επαφής και επικοινωνίας, ειδικά όσον αφορά το πλαίσιο μετανάστευσης συγκρουσιακών, μετα-συγκρουσιακών και διαιρεμένων κοινωνιών, καθώς και τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μερικά από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι η μελέτη της μικρογένεσης, οντογένεσης και κοινωνιογένεσης κοινωνικών αναπαραστάσεων, η αντιμετώπιση του στίγματος και του ρατσισμού, η συμβολική διαμεσολάβηση στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την αλλαγή, οι δεσμοί μεταξύ των κοινωνικών αναπαραστάσεων και την ταυτότητα, η συλλογική μνήμη και η διδασκαλία της ιστορίας, η κοινωνική δυναμική των ασυμμετριών στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τη γνωστική ανάπτυξη, ο εθνικισμός, η συνεργασία και η σύγκρουση. Για να προσεγγίσουμε τα ερωτήματα που μας απασχολούν εφαρμόζουμε τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική μεθοδολογία.