Ερευνητική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 
Η Έρευνα επικεντρώνεται στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης, κειμένων έρευνας και εργασίας αναφορικά με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Τουρκία, στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, καθώς και στις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
  ErevnaYPEX 6.21
AphroditeGR