ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Christiane Bulut

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Niyazi Kizilyurek
Börte Sagaster
Θεοχάρης Σταυρίδης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ελένη Καραμανώλη
Δήμητρα Κώνσταντου