ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Niyazi Kizilyurek (με άδεια άνευ απολαβών)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Christiane Bulut
Börte Sagaster
Θεοχάρης Σταυρίδης
Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Νίκος Μούδουρος

EΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ευτύχιος Γαβριήλ
Neshe Yashin

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΔΕΠ