Εκτύπωση

- Ερευνητική Μονάδα "Κέντρο Σπουδών Φύλου"

- Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου"

- Ερευνητικό Πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ: VI.C.T.I.MS

- Δίκτυο genderSTE (εκ των μελών του η Έδρα UNESCO)