Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
 
 
Λειτουργία Γραφείου
  Στρατηγικά Έργα    
   
 
Επικοινωνία: 
 
Τηλ. 22894008
Ηλ. Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
       
 marina1 Μαρίνα Φραγκεσκίδου
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: +357 2289 4309
Τηλεομοιότυπο: +357 22894469
Ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
  Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: +357 2289 4363
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
     
           
 
Νάσω Μουσκουντή
Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: +357 2289 4008
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
 
Χριστίνα Στυλιανού
Γενικός Γραφέας
Τηλ.: +357 2289 4019
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Χρύσω Αγαπίου
Λογιστής 1ης Τάξης
Τηλ.: +357 2289 4361
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
1. Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ)
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
2. Υπεύθυνη για Πρόσβαση σε Πληροφορίες
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
     
     
 
     
 Doxa Message

Δόξα Κωμοδρόμου
Εκπρόσωπος Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών Πρυτανείας
Τηλ:+357 2289 4355
Τηλεομοιότυπο:+357 2289 4469
Ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

         
             
 
 
Αρμοδιότητες Γραφείου Πρύτανη
 
Το Γραφείο του Πρύτανη εκτελεί διοικητικές εργασίες και προσφέρει υπηρεσίες που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του Πρύτανη, ως ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, καθώς και από τον τετραετή στρατηγικό προγραμματισμό της Πρυτανείας.
 
Σύμφωνα με τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (1989-2012), ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του Ιδρύματος, προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών διοικητικών οργάνων του (Συμβούλιο, Σύγκλητο και Πρυτανικό Συμβούλιο), καθώς και των διαφόρων επιτροπών που προεδρεύει, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του.
 
Το εν λόγω Γραφείο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία και τη συνεργασία του Πρύτανη με την πανεπιστημιακή κοινότητα, την Πολιτεία και, ευρύτερα, την κυπριακή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα. Επιπρόσθετα, επιλαμβάνεται των ενεργειών και εργασιών που αφορούν στην εκπροσώπηση του ΠΚ από τον Αξιωματούχο του και την ουσιαστική του συμβολή στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής και διεθνής κοινότητας. Παράλληλα, αντικείμενό του είναι η έγκαιρη διαβίβαση στα αρμόδια όργανα της πληροφόρησης και των θεμάτων, εντός και εκτός του Ιδρύματος, για τη διεκπεραίωσή τους, με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, αλλά και την απρόσκοπτη επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού του έργου.
 
Εγκύκλιοι/Πολιτικές/Διαδικασίες