ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Κτίριο ΟΕΔ01
Ταχ. Θυρ. 20537
1678 Λευκωσία

Τηλ.: +357-22-893605

Φαξ: +357-22-895475