Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Ομιλητής Θέμα Ομιλίας
   
Δημήτρης Γεωργιάδης, Πρόεδρος Δημοσιονομικού Συμβουλίου
Το εισόδημα των Κυπριακών νοικοκυριών μίκρο-επιλογές με μάκρο επιπτώσεις
   
Παγκρατιος Βανέζης, KPMG Audit Partner
Hegding/derivatives
   
Σταύρη Φράγκου, Deloitte Director IFRS9
   
Nάταλη Αντωνιάδου, Deloitte Head of Ethics Ethics–From Theory to Practise
   
Derek Carmichael, IFRS expert on the oil & gas industry Differences between IFRS and US GAAP


Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020


Ομιλητής Θέμα Ομιλίας
   
Derek Carmichael, IFRS expert on the oil & gas industry Differences between IFRS and US GAAP
   
Παγκράτιος Βανέζης, KPMG Audit Partner
Hegding/derivatives
   
Γιάννα Δημητρίου, Deloitte Director IFRS9
   
Μαριλένα Μαρουδιά, PwC Academy Group Cash Flows


Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Ομιλητής Θέμα Ομιλίας
   
Σταύρος Παναγίδης, Deloitte Director IFRS15
   
Ανδρέας Ανδρέου, Deloitte Audit Partner IFRS16