Εκτύπωση

Διάκριση Επιστημονικής μελέτης για τη διδακτορική φοιτήτρια Somayyeh Lotfinoghabi

Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιστημονικής Μελέτης για τη Διδακτορική Φοιτήτρια Μαρία Ευθυμίου και τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Μιλιδώνη

2ο Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Μελέτης - Πολυεθνικό Συνέδριο Χρηματοοικονομικών