ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

Tο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Ξεχωριστά πτυχία προσφέρονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

• Λογιστική

• Χρηματοοικονομική

Tα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων παρέχουν γενική εκπαίδευση και, παράλληλα, την αναγκαία γνωσιολογική υποδομή για περαιτέρω μελέτη μιας από τις πιο πάνω ειδικότητες. H ανάπτυξη κριτικής αναλυτικής σκέψης και ικανοτήτων για εφαρμογή ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων είναι πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών.

Μετά τη συμπλήρωση και του τέταρτου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια ειδικότητά τους μεταξύ των δύο επιλογών που προσφέρει το Τμήμα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους για επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε εξειδικευμένα μαθήματα ανωτέρου επιπέδου της επιλεγμένης ειδικότητας (μαθήματα εμβάθυνσης). Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εδραιώνουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους με την επιλογή μαθημάτων από άλλες ειδικότητες εντός της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (μαθήματα διεύρυνσης). Mε την ελεύθερη επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα για μια πιο ευρεία και ολοκληρωμένη μόρφωση. Στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν ουσιαστική διπλωματική μελέτη, υπό την επίβλεψη καθηγητών του Tμήματος.

**ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΆΜΗΝΟ 2020**
Για την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα, απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Oι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (15 ECTS)
Τρία μαθήματα.

Γενική εκπαίδευση (44 ECTS)
Επτά μαθήματα (Oικονομικά, Mαθηματικά, Στατιστική και Πληροφορική).

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (20 ECTS)
Τρία ως πέντε μαθήματα, εκτός της κύριας ειδικότητας, από τρεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου. Εισαγωγικά μαθήματα που προσφέρουν τα τμήματα των Οικονομικών, Μαθηματικών και Στατιστικής, και Πληροφορικής, μπορούν να μετρήσουν ελεύθερης επιλογής μόνο μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου του φοιτητή.

Bασική εκπαίδευση στη Διοίκηση (51 ECTS)
Οκτώ μαθήματα σε θέματα Διοίκησης (προσφερόμενα από το Tμήμα και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης).

Διεύρυνση γνώσεων στη Διοίκηση (42 ECTS)
Επτά μαθήματα επιλογής τρίτου και τέταρτου έτους εκτός της κύριας ειδικότητας από τη Σχολή Oικονομικών και Διοίκησης.

Eμβάθυνση γνώσεων στη Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική (54 ECTS)
Εννιά μαθήματα σε μια από τις δύο ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα

Επιστέγασμα γνώσεων (14 ECTS)
Δύο υποχρεωτικά καταληκτικά μαθήματα σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού ήθους.

Προαιρετική Διπλωματική Mελέτη (12 ECTS)
Φοιτητές με βαθμολογία τουλάχιστον 7 μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης στα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησής τους. Η εκπόνηση διπλωματικής μελέτης απαλλάσσει τους φοιτητές από δύο μαθήματα ανωτέρου επιπέδου (ένα μάθημα εμβάθυνσης και ένα μάθημα διεύρυνσης γνώσεων).

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
  Γνώση Ξένης Γλώσσας  
 ΓΛΩ 100  Αγγλικά Γενικής Μορφής 5
 ΓΛΩ 101  Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
 ΓΛΩ 201  Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 5
Σύνολο   15
   Γενική Εκπαίδευση  
 ΟΙΚ 111  Αρχές Μικροοικονομικής 7
 ΟΙΚ 121  Αρχές Μακροοικονομικής
 ΕΠΛ 032  Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
 ΜΑΣ 001  Μαθηματικά Ι
 ΜΑΣ 002  Μαθηματικά ΙΙ
 ΜΑΣ 061  Στατιστική Ανάλυση Ι
 ΜΑΣ 062  Στατιστική Ανάλυση ΙΙ (ή ΔΕΔ 232: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι) 6
 Σύνολο   44
   Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση  
 ΛΟΧ 111   Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι  7
 ΛΟΧ 211  Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση 7
 ΛΟΧ 222  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
 ΔΕΔ 131  Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
 ΔΕΔ 231  Οργανωσιακή Συμπεριφορά  6 
 ΔΕΔ 241  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση  6 
 ΔΕΔ 244  Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 6
 ΔΕΔ 251  Αρχές Μάρκετινγκ  6 
 Σύνολο   51
   Επιστέγασμα Γνώσεων  
 ΔΕΔ 435  Στρατηγική Διοίκηση 7
 ΛΟΧ 416  Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση 7
 Σύνολο   14 


Πίνακας 2: Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτων Δύο Ετών

Πρώτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Πρώτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 121 Αρχές Μικροοικονομικής ΟΙΚ 111 Αρχές Μακροοικονομικής
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
   
Δεύτερο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Δεύτερο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΓΛΩ 201 Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση I ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση ΔΕΔ 232 Ποσοτικές Μεθόδοι στη Διοίκηση Ι
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ ΔΕΔ 244 Πληροφοριακή Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής


Πίνακας 3: Πρόγραμμα Σπουδών Τρίτου και Τέταρτου Έτους

Τρίτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τρίτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Τρία μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήμα από ΣΟΕΔ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
   
Τέταρτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τέταρτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήματα από ΣΟΕΔ
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
  Μάθημα ελεύθερης επιλογής

 

**ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΆΜΗΝΟ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ**
Για την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα, απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Oι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (10 ECTS)
Δύο μαθήματα.

Γενική εκπαίδευση (38 ECTS)
Έξι μαθήματα (Oικονομικά, Mαθηματικά, Στατιστική και Πληροφορική).

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (20 ECTS)
Τρία ως πέντε μαθήματα, εκτός της κύριας ειδικότητας, από τρεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου. Εισαγωγικά μαθήματα που προσφέρουν τα τμήματα των Οικονομικών, Μαθηματικών και Στατιστικής, και Πληροφορικής, μπορούν να μετρήσουν ελεύθερης επιλογής μόνο μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου του φοιτητή.

Bασική εκπαίδευση στη Διοίκηση (63 ECTS)
Δέκα μαθήματα σε θέματα Διοίκησης (προσφερόμενα από το Tμήμα και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης).

Διεύρυνση γνώσεων στη Διοίκηση (42 ECTS)
Επτά μαθήματα επιλογής τρίτου και τέταρτου έτους εκτός της κύριας ειδικότητας από τη Σχολή Oικονομικών και Διοίκησης.

Eμβάθυνση γνώσεων στη Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική (54 ECTS)
Εννιά μαθήματα σε μια από τις δύο ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα

Επιστέγασμα γνώσεων (13 ECTS)
Δύο υποχρεωτικά καταληκτικά μαθήματα σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού ήθους.

Προαιρετική Διπλωματική Mελέτη (12 ECTS)
Φοιτητές με βαθμολογία τουλάχιστον 7 μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης στα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησής τους. Η εκπόνηση διπλωματικής μελέτης απαλλάσσει τους φοιτητές από δύο μαθήματα ανωτέρου επιπέδου (ένα μάθημα εμβάθυνσης και ένα μάθημα διεύρυνσης γνώσεων).

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
  Γνώση Ξένης Γλώσσας  
 ΓΛΩ 100  Αγγλικά Γενικής Μορφής 5
 ΓΛΩ 101  Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
Σύνολο   10
   Γενική Εκπαίδευση  
 ΟΙΚ 111  Αρχές Μικροοικονομικής 7
 ΟΙΚ 121  Αρχές Μακροοικονομικής
 ΕΠΛ 032  Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
 ΜΑΣ 001  Μαθηματικά Ι
 ΜΑΣ 002  Μαθηματικά ΙΙ
 ΜΑΣ 061  Στατιστική Ανάλυση Ι
 Σύνολο   38
   Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση  
 ΛΟΧ 221  Προσωπική Χρηματοοικονομική 6
 ΛΟΧ 111   Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι  7
 ΛΟΧ 211  Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση 7
 ΛΟΧ 222  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
 ΔΕΔ 131  Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
 ΔΕΔ 231  Οργανωσιακή Συμπεριφορά  6 
 ΔΕΔ 241  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση  6 
 ΔΕΔ 242  Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
 ΔΕΔ 244  Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 6
 ΔΕΔ 251  Αρχές Μάρκετινγκ  6 
 Σύνολο   63
   Επιστέγασμα Γνώσεων  
 ΔΕΔ 435  Στρατηγική Διοίκηση 7
 ΛΟΧ 416  Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση 6
 Σύνολο   13


Πίνακας 2: Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτων Δύο Ετών

Πρώτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Πρώτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 121 Αρχές Μικροοικονομικής ΟΙΚ 111 Αρχές Μακροοικονομικής
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
ΛΟΧ 221 Προσωπική Χρηματοοικονομική ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
   
Δεύτερο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Δεύτερο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση I ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση ΔΕΔ 242 Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ ΔΕΔ 244 Πληροφοριακή Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής


Πίνακας 3: Πρόγραμμα Σπουδών Τρίτου και Τέταρτου Έτους

Τρίτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τρίτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Τρία μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήμα από ΣΟΕΔ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
   
Τέταρτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τέταρτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήματα από ΣΟΕΔ
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
  Μάθημα ελεύθερης επιλογής