Εκτύπωση
Απόφοιτος (εκδίδεται κάθε εξάμηνο)
Εξαμηνιαίο περιοδικό για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ύλη του περιλαμβάνει τα κυριότερα νέα του Πανεπιστημίου, άρθρα και συνεντεύξεις αποφοίτων, κοινωνικά νέα των αποφοίτων, παρουσιάσεις σχετικά με δραστηριότητες της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Γραφείου Αποφοίτων κ.λπ.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Αποφοίτων).
 
Απόφοιτος, Μάιος 2021 (έκτακτη έκδοση, βουλευτικές εκλογές 2021)
Απόφοιτος, Μάιος 2016 (έκτακτη έκδοση, βουλευτικές εκλογές 2016)
Απόφοιτος, Δεκέμβριος 2012, τεύχος 7
Απόφοιτος, Μάρτιος 2012, τεύχος 6
Απόφοιτος, Απρίλιος 2011 (έκτακτη έκδοση, βουλευτικές εκλογές 2011)
Απόφοιτος, Μάρτιος 2011, τεύχος 5
Απόφοιτος, Φεβρουάριος 2010, τεύχος 4
Απόφοιτος, Μάιος 2009, τεύχος 3
Απόφοιτος, Δεκέμβριος 2008, τεύχος 2
Απόφοιτος, Φεβρουάριος 2008, τεύχος 1