-  Έρευνα για τις προτιμήσεις των αποφοίτων σε δράσεις και εκδηλώσεις που τους παρέχει το ΠΚ

Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων: Οκτώβριος 2019

Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

 StockWatch & RAI Consultants: Οκτώβριο 2019  

Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

 StockWatch & RAI Consultants: Οκτώβριο 2017 & 2018

Έρευνα για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ: Ιανουάριο 2017

Έρευνα για την εργοδότηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ: Δεκέμβριο 2015

 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & CYMAR Market Reasearch Ltd: Ιούνιο 2010
 
 
 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & RAI Consultants Public Ltd: Μάρτιο 2007
 
 
Γραφείο Αποφοίτων & Βιβλιοθήκη ΠΚ: Μάιο 2004