Ένα από τα πιο καίρια θέµατα των τελευταίων δέκα ετών για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ευρώπης αλλά και παγκοσµίως είναι αυτό της αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων στους τοµείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοίκησης.
 
Σχετικά έγγραφα - (citation inder summary.pdf)
Πατήστε το δεξί κουμπί του mouse και επιλέξτε την εντολή "αποθήκευση ως".