Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, YouTube κ.α.) διαδραματίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των αποφοίτων του ΠΚ. Είναι ενεργοί χρήστες των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης των Αποφοίτων, αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα, αξιοποιώντας τα για επικοινωνία, ενημέρωση, κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία.
 
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες και ακολουθήστε μας στα social media.