ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ρόλος και η σημασία της Αρχιτεκτονικής δύσκολα θα μπορούσαν να υπερτιμηθούν. Η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων όπως η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική, οι οποίοι καθορίζουν το ανθρώπινο περιβάλλον. Κατ´ επέκταση το Τμήμα Αρχιτεκτονικής έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Θα συντονίσει επίσης τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων ομάδων που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη παραγωγή της αρχιτεκτονικής.

Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά και θα έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον του Ευρωπαϊκού χώρου. Για την υποστήριξη αυτού του στόχου, το Τμήμα παρέχει προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και προωθεί υψηλής ποιότητας έρευνα. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές προετοιμάζοντας αρχιτέκτονες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε ένα δυναμικό περιβάλλον που υφίσταται συνεχείς κοινωνικές αλλαγές. Οι φοιτητές συμμετέχουν στην έρευνα, τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε συνεργασία με τους καθηγητές, αλλά και ερευνητικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας που οδηγεί στη γνώση και την καινοτομία στον ευρύτερο κλάδο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους αλλά και διακλαδικούς τομείς. Το Διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική έχει ερευνητικό προσανατολισμό, με έμφαση διεθνή αρχιτεκτονικά θέματα, προωθώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για την τοπική αρχιτεκτονική ανάπτυξη και βελτίωση. Το θεματικό περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο στηρίζεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος.
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής δέχεται κάθε χρόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές στο επίπεδο Διδακτορικού - Διδακτορικό πρόγραμμα (Ph.D.) στην Αρχιτεκτονική.