Θεωρώντας τη σύνθεση σαν τον κοινό παράγοντα όλων των εννοιολογικών ή άλλων υποδιαιρέσεων ή κατηγοριών οι τέσσερις βασικοί τομείς των σπουδών είναι: αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία, αρχιτεκτονικά μέσα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική τεχνολογία και πολεοδομικός σχεδιασμός.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου Bachelor of Science (B.Sc.) στην Αρχιτεκτονική, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στις μετέπειτα σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Διπλώματος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, ή Master of Science (M.Sc.) στην Αρχιτεκτονική.

Το πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστημα επικεντρωμένο στο φοιτητή το οποίο βασίζεται στο φόρτο εργασίας που απαιτείται για το φοιτητή ώστε να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος πιστώνοντας πιστωτικές μονάδες στα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών χρησιμοποιώντας το σύστημα ECTS, για την απόκτηση Πτυχίου B.Sc. Αρχιτεκτονικής, ο ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτείται είναι 240. Από αυτές τις 240 πιστωτικές μονάδες, τουλάχιστο 15 π.μ. πρέπει να είναι σε μαθήματα επιλογής (που δεν περιλαμβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαμβάνονται από δύο τουλάχιστο διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ 10 π.μ. πρέπει να λαμβάνονται από το πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών.

Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα εισάγουν το θέμα μέσω στούντιος σύνθεσης αυξανόμενης αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας τα οποία αναπτύσσουν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες των φοιτητών, ενώ τα στούντιος στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο επικεντρώνονται στο πολεοδομικό και τεχνολογικό στοιχείο αντίστοιχα. Μια σειρά μαθημάτων των τεσσάρων τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω αρχίζουν να συσσωρεύουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την αποδοτική ανταπόκριση των πολύπλοκων απαιτήσεων οποιουδήποτε συνθετικού έργου. Τα δύο στούντιος σύνθεσης τον τέταρτο χρόνο επιτρέπουν επιλογή όσον αφορά τα συγκεκριμένα διεξαγόμενα έργα και μαζί με μαθήματα.