Εκτύπωση
GParaskevaides publication f Page 01 Paraskevaides7.10.13
 Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη
2012

Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη 
2013

CoverParaskevaides Pub2014 Paraskevaides Publications 4th edition 
 Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη
2014
Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη
2015