Εκτύπωση

14 Απριλίου 2021 - María Auxiliadora Gálvez - «SENSUAL ECOLOGIES: Reaching the interspecific city through somatic ethnography»


31 Μαρτίου 2021 - «Urgent Pedagogies: how to unlearn in architecture schools?»


24 Μαρτίου 2021 - Έρση Ιωαννίδου - Συστήματα Εσωτερικότητας


10 Μαρτίου 2021 - Σειρά Διαλέξεων - Χωρικές πρακτικές για το δικαίωμα κατοίκισης στην πόλη της Λεμεσού


25 Φεβρουαρίου 2021 - Λίλα Λεοντίδου - Το αποτύπωμα της πανδημίας στις γεωγραφίες της Μεσογειακής πόλης


24 Φεβρουαρίου 2021 - Tatiana Pinto - Building Narratives & Elof Hellstrom - Who Owns the City


18 Φεβρουαρίου 2021

Ελισάβετ Χάσα - "Αποκεντρωμένες χωρικότητες: Η ‘Χάρτα’ των κοινωνικών κινημάτων και οι υποδομές πρόνοιας και φροντίδας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των κρίσης" - 1ο Μέρος

Ελισάβετ Χάσα - "Αποκεντρωμένες χωρικότητες: Η ‘Χάρτα’ των κοινωνικών κινημάτων και οι υποδομές πρόνοιας και φροντίδας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των κρίσης" - 2ο Μέρος

Όλγα Μπαλαούρα - Καισαριανή - "Ιστορικοί και σύγχρονοι μετασχηματισμοί μιας αστικής κοινότητας στην πόλη της Αθήνας"


27 Ιανουαρίου 2021 - "Από την Αναπαράσταση στο χώρο: Το αρχιτεκτονικό σχέδιο σε τρεις κινήσεις"


14 Δεκεμβρίου 2020 - "Καιροί Κρίσεων και Αρχιτεκτονική Τοπίου"


09 Δεκεμβρίου 2020 - "Παιδαγωγικά Μοντέλα και Πρακτικές Σχεδιασμού: Κάποιες σκέψεις πάνω στον Τύπο και την Μορφή"


03 Δεκεμβρίου 2020 - "Ξεφυλλίζοντας Σχέδια, Κείμενα και Τοπία: Σκέψεις πάνω στην Αρχιτεκτονική Πράξη"