Τεχνική Υποστήριξη


CHANGE PASSWORD2 WEBMAIL1 Personal Info3  student creation
FILESENDER1
reservation system
   

 

Οδηγοί /Εγχειρίδια

 * Οι οδηγοί χρήσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πύλης του Πανεπιστημίου κάτω από
 Διοικητικά > Έντυπα / Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια > Εγχειρίδια Χρήσης >Διαχείριση   Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 
 Abaqus adobe ArchiCAD 
Artlantis Autodesk ETABS
foo4rhino  geometrygym  grasshopper
LISA  Imagine       meshlab                        
         office365          Rhino
 robodk
RoboDK is used for simulation and offline programming of industrial robots
 SAP2000 SolidWorks vrayrhino

 

Οδηγοί /Εγχειρίδια

  1. Office 365 -Οδηγός χρήσης
  2. Διαδικάσια για ArchiCAD και Artlantis
  3. AutoCAD Architecture Installation Process
 
 

Αρχή της σελίδας