ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                    Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Leiden

 

 ditigal-boeotia logo

 

zoodochos-1 Το Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας, υπό το συντονισμό του Α. Βιώνη, αποτελεί ένα ανεξάρτητο αδελφό πρόγραμμα των Αρχαίων Πόλεων της Βοιωτίας (υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών J. Bintliff και B. Slapsak). Η Ψηφιακή Βοιωτία ξεκίνησε το 2011 με την άδεια της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, και με τη συνεργασία της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Χαλκίδα.  zoodochos-2

thomas-2

Κύριος στόχος της Ψηφιακής Βοιωτίας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ArtLandS είναι η ψηφιακή αποτύπωση και τρισδιάστατη αναπαράσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών θέσεων (χωριών και μικρότερων οικισμών) και μνημείων (εκκλησιών και πύργων) στο νομό Βοιωτίας στην κεντρική Ελλάδα, για την ενδελεχή ανάλυση και πληρέστερη κατανόηση της οικιστικής διάρθρωσης και της οργάνωσης του χώρου από την Ύστερη Αρχαιότητα στη Νεότερη περίοδο.  thomas-1
aliartos-1

Πέντε Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναοί (Άγιος Θωμάς Οινοφύτων, Άγιος Πολύκαρπος Τανάγρας, Αγία Αικατερίνη στο Καστρί, Άγιος Δημήτριος στο Λιάτανι και Ζωοδόχος Πηγή στο Μάζι) αποτυπώθηκαν και αποκαταστάθηκαν ψηφιακά από την Chiara Piccoli (Πανεπιστήμιο Leiden), με τη συνεργασία της Χρυστάλλας Λοΐζου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και της Κατερίνας Ράγκου (Πανεπιστήμιο Κολωνίας). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η αρχιτεκτονική αποτύπωση και η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του μεσαιωνικού πύργου της Αλιάρτου, για την ψηφιακή του αποκατάσταση στο πλήρες ύψος του και για τη μελέτη της διαμόρφωσης του εσωτερικού του. Επιχειρήθηκε, τέλος, η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους της περιοχής γύρω από δύο μνημεία της περιοχής (Άγιος Θωμάς και Άγιος Δημήτριος).

aliartos-2