Μήνυμα Καλωσορίσματος

Καλώς ορίσατε στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας!

H Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, η πρώτη ερευνητική μονάδα του ιδρύματος, ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την έρευνα και τη διδασκαλία του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου καθώς και των γειτονικών Πολιτισμών της Μεσογείου ... περισσότερα

ARU Public Lectures - Δημόσιες Διαλέξεις ΕΜΑ

Now only via Zoom - Τώρα μόνο μέσω Zoom
Register here - Εγγραφείτε εδώ

The Mazotos Shipwreck - Το ναυάγιο στο Μαζωτό

The Mazotos Shipwreck in the Japanese and Indian Press
Το Ναυάγιο του Μαζωτού στον Τύπο της Ιαπωνίας και της Ινδίας

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • ARU: an archaeological research hub - ΕΜΑ: ένας ερευνητικός κόμβος του ΠΚ
 • Welcome to ARU - Καλώς ορίσατε στην ΕΜΑ
 • ARU: Home of Cypriot Archaeology - ΕΜΑ: Στέγη της Κυπριακής Αρχαιολογίας
 • Specialised archaeological research library - Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη αρχαιολογικής έρευνας
 • Monday public lectures - Δημόσιες διαλέξεις κάθε Δευτέρα
 • Organisation of International Conferences - Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων
 • Book presentations - Παρουσίαση νέων επιστημονικών εκδόσεων
 • Underwater Archaeology - Ενάλια Αρχαιολογία: Mazotos Shipwreck Excavation
 • Underwater Archaeology - Ενάλια Αρχαιολογία: Mazotos Shipwreck Excavation
 • Systematic Excavations - Συστηματικές Ανασκαφές: Palaepaphos Urban Landscape Project (PULP)
 • Systematic Excavations - Συστηματικές Ανασκαφές: Palaepaphos Urban Landscape Project (PULP)
 • Systematic Excavations: Heraion of Samos - Συστηματικές Ανασκαφές: Ηραίον Σάμου
 • Systematic Excavations: Heraion of Samos - Συστηματικές Ανασκαφές: Ηραίον Σάμου
 • Systematic Excavations: Syme Viannou, Crete - Συστηματικές Ανασκαφές: Σύμη Βιάννου, Κρήτη
 • Systematic Excavations: Politiko-Phorades - Συστηματικές Ανασκαφές: Πολιτικό-Φοράδες
 • Study of Ancient Industry - Μελέτη Αρχαίας Βιομηχανίας: CAMP Archaeomagnetic Project
 • Landscape Archaeology - Αρχαιολογία του Τοπίου: Settled & Sacred Landscapes of Cyprus (SeSaLaC)
 • Landscape Archaeology - Αρχαιολογία του Τοπίου: Settled & Sacred Landscapes of Cyprus (SeSaLaC)
 • Art & Architecture - Τέχνη & Αρχιτεκτονική: The Church of the Transfiguration at Sotera, Cyprus
 • Art & Architecture - Τέχνη & Αρχιτεκτονική: The Church of Notre-Dame at Saint-Omer, France
 • Study of Photographic Archives - Μελέτη Αρχειακού Φωτογραφικού Υλικού: The Koutsovendis Monastery
 • Publication Projects - Συγγραφικά Προγράμματα: The Cistercian Abbey of St Theodore, Nicosia
 • Analytical Study of Ceramic Technology - Μελέτη Κεραμικής & Τεχνολογίας: Stirring Pots on Fire (CCP)
 • Laboratories - Εργαστήρια: Maritime Archaeological Research Laboratory (M.A.RE Lab)
 • Laboratories - Εργαστήρια: Artefact & Landscape Studies Laboratory (ArtLandS Lab)