ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
1
 
 
 
 

The Use of Glazing Traditions to Examine the Dynamics of Interaction Between Cultures in Contact: A Case Study of Cypriot Glazed Wares from the 11th to the 17th Centuries AD (GLAZE)
2017-2019
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2016
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), C. Ting (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

2
 
 
 
 
Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehistoric Mediterranean Seascapes (PRENET)
2015 – 2017
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2014
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
3
 
 
 
 
Archaeological Investigations of the Extra-Urban and Urban Landscape in Eastern Mediterranean Centres: A Case-Study at Palaepaphos, Cyprus (ARIEL)
2013 – 2017
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Actions under the call FP7/PEOPLE/2007-2013
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος), Α. Γεωργίου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
4
 
 
 
 
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Initial Training Network Programs under the call FP7-PEOPLE-2010
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)
   
1
 
 
 
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Διακεκριμένος Ερευνητής)
 
2
 
 
 
Revisiting Museum Collections - MuseCo (RESTART 2016-2020, ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, EXCELLENCE/1216/0093)
2018-2021
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), Α. Γεωργιάδου (Κύρια Ερευνήτρια)
 
3
 
 
 
 
2018-2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ο. Περδίκη (Κύρια Ερευνήτρια)
 
4
 
 
 
Υδάτινες Διαδρομές στον Αποικισμό των Νησιών από τον Άνθρωπο: Γεωχωρικά Μοντέλα για τη Μελέτη της Πλειστοκαινικής Κύπρου - PLEICY (RESTART 2016-2020, ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0916/0185)
2018-2020
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Κύρια Ερευνήτρια)
 
5
 
 
 
Πλέοντας στην Κύπρο ανά τους Αιώνες
2012 – 2015
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος), Ε. Καρυδά (Κύρια Ερευνήτρια)

6
 
 
 
Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
2010 – 2011
Γ. Χρυσάνθου (Συντονιστής Προγράμματος), Δ. Μιχαηλίδης, Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Α. Βιώνης (μέλη Ερευνητικής Ομάδας)

7
 
 
 
Ανασύνθεση της Δασώδους Βλάστησης και Εκμετάλλευσης της από τις Αρχαίες Κοινωνίες, με βάση τις Ανθρακολογικές Αναλύσεις και Ερμηνείες (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35)
2008 – 2011
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Σωκράτους (Νέα Ερευνήτρια)

8
 
 
 
Παραγωγή, Διακίνηση Κεραμικής και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις: Αναλυτική Μελέτη Κυπριακής Κεραμικής από την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία (Κοινω/0506/09)
2006 – 2009
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Νέα Ερευνήτρια)

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»
   
1
 
 
 
Ο ναός της Μεταμορφώσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου: Ιστορία – Αρχιτεκτονική – Τοιχογραφίες
2014 – 2016
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος)

2
 
 
 
ΚΑΡΑΒΟΙ: Τα Ναυτικά Ακιδογραφήματα των Μεσαιωνικών Μνημείων της Κύπρου: Χαρτογράφηση, Αποτύπωση και Ψηφιοποίηση
2014 – 2016
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος)

3
 
 
 
Stirring Pots on Fire: Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Κεραμικής Χύτρας (CCP)
2011 – 2013
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

4
 
 
 
Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus, Nea Paphos (MEC-HOT)
2011 – 2012
Δ. Μιχαηλίδης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

5
 
 
 
Ο Προϊστορικός Οικισμός στο Ηραίον Σάμου (Ιερά Οδός)
2009 – 2011
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
1
 
 
 
Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) - RURAL CY
2019-2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (Συνεργάτιδα), Π. Χατζηττοφή (Ειδική Επιστήμονας Έρευνας)

2
 
 
 
 
A Long-Term Response to the Need to Make Modern Development and the Preservation of the Archaeo-Cultural Record Mutually Compatible Pperations: Pilot Application at Kouklia Palaipaphos
2007 – 2010
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
   
1
 
 
 
 
Συνεργασία ArtLandS Lab με το Παν/μιο Princeton - μελέτη και δημοσίευση Βυζαντινής-Μεσαιωνικής κεραμικής
Α. Βιώνης (Μελέτη Κεραμικής, ArtLandS Lab, Παν/μιο Κύπρου), W. Caraher - S. Moore - A. Papalexandrou - J. Smith (Ομάδα Ανασκαφής και Μελέτης)

2
 
 
 
 
Unlocking Sacred Landscapes: Ερευνητικό Δίκτυο (UnSaLa)
2015 – σήμερα
Με χρηματοδότηση του Irish Research Council, Trinity Long Room Hub, Ιδρύματος "Α. Γ. Λεβέντης", Society for the Promotion of Hellenic Studies
Γ. Παπαντωνίου (Συντονιστής Δικτύου, Παν/μιο Βόννης), Α. Βιώνης (Παν/μιο Κύπρου), Ch. Morris (Trinity College Dublin), Α. Σαρρής (ΙΜΣ)

3
 
 
 
 
Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύργου Χειμάρρου
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου και του Δήμου Νάξου
2015 – σήμερα

Α. Βιώνης & Ο. Φιλανιώτου (Συντονιστές Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου, Α. Καλδέλη, Χ. Λοΐζου (ερευνητικοί συνεργάτες)

4
 
 
 
 
Έρευνα Επιφανείας Αχαΐας: Πρόγραμμα Ιστορικής Τοπογραφίας Δ. Αχαΐας
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου, Δήμου Κάτω Αχαΐας και Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας
2013 – σήμερα

Α. Βιώνης (Ερευνητής Προγράμματος) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

5
 
 
 
ΤΥΠΙΚΑ: Τέχνεργα και Πρώτες Ύλες σε Βυζαντινά Αρχειακά Έγγραφα
2012 – σήμερα
Μ. Παρανή (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Freiburg)

6
 
 
 
 
Ψηφιακή Βοιωτία: Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας
2011 – 2012
Με χρηματοδότηση του Εργαστηρίου ArtLandS και των Παν/μίων Κύπρου και Leiden
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος)

7
 
 
 
 
MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB - STAR LAB (ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30)
2010 – 2014
Το πρόγραμμα συντονίζει το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου (εκπρόσωπος της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)
 
8
 
 
 
 
WITNESS THE PAST: Educational Programs for Public and Cultural Heritage Professionals on Illicit Trafficking of Antiquities (160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13)
2010 – 2012
Το πρόγραμμα συντονίζει το ΤΕΙ Αθηνών και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου, Γ. Παπασάββας, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

9
 
 
 
Αρχιτεκτονική και Διάκοσμος του Κολλεγιακού Ναού της Παναγίας στη Saint-Omer (Pas-de-Calais, Γαλλία)
2010 – σήμερα
Μ. Ολύμπιος (Ερευνητής Προγράμματος)

10
 
 
 
 
Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage in th Eastern Mediterranean (STACHEM) (FP7-INFRASTRUCTURES 2008-1)
2008 – 2010
Το πρόγραμμα συντόνιζε το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετείχε η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης, Μ. Δικωμίτου- Ηλιάδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

11
 
 
 
COST - ACTION A27: Understanding Pre-Industrial Structures in Rural and Mining Landscapes
2004 – 2008
Β. Κασσιανίδου, Ευ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

12
 
 
 
 
 
INTERREG III B ARCHIMED – Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, Ηighlighting and Μanagement in the Eastern Mediterranean Basin
2006 – 2007
Μ. Παρανή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως εταίρος), σε συνεργασία με το Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata (Ιταλία), το Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ιταλία), την Provincia di Lecce (Ιταλία), τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών

13
 
 
 
 
 
 
Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II
2003 – σήμερα
Ο. Κουκά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως συντονίστρια), σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθ. Χρ. Γ. Ντούμα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»–Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Δρ. Β. Κυλίκογλου), Ankara University–Department of Prehistory and Near Eastern Archaeology (Prof. H. Erkanal, Dr. V. Şahoglu), Sheffield University - Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) και University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D. E. Wilson)

14
 
 
 
 
Deneia: A Study of Regionalism, Population and Society in Bronze Age Cyprus
2003 – 2007
Με χρηματοδότηση του Australian Research Council
D. Frankel, J. Webb, Μ. Ιακώβου (Διευθυντές Προγράμματος)

15
 
 
 
 
Ανασκαφές στο LimanTepe Σμύρνης
2000 – σήμερα
O. Kouka (μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Izmir Region Excavations and Research Project του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, υπό τη διεύθυνση του Καθ. H. Erkanal)
Ανασκαφή και δημοσίευση υλικού από τον οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Liman Tepe

16
 
 
 
COST ACTION G2: Ancient Rural and Industrial Landscapes
1998 – 2001
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)