Εκτύπωση

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 
 

Kopa 2